Člen KSČM na kandidátce politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO)...

10.09.2012 14:14


Proč? Další přeběhlík nebo „pátá kolona“ KSČM? Že tomu tak není…  Na to odpovídá přímo on sám, Josef Zahradník, kandidát OMMO z obce Výškov na Lounsku.

Ve „své“ straně jsem nebyl osloven, ani mi kandidatura za KSČM nebyla navržena. O důvodech, proč tomu tak bylo, mohu soudit různě. Ale možná jsem moc mladý. Anebo snad proto, že jsem se neodvrátil od kamaráda Vlastimila Balína, bývalého senátora, zastupitele města a kraje, který byl v KSČM pomluven, osočován kdoví z čeho a nakonec donucen k odchodu z této strany? To, nechť si někteří lidé na krajské úrovni KSČM zodpovědí sami.

Osobně jsem za KSČM v minulosti kandidoval několikrát a bylo vždy tvrzeno, že mladí v ní mají budoucnost. S nabídkou kandidovat do Zastupitelstva Ústeckého kraje za hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) přišli lidé, které osobně znám, důvěřuji jim a oni mně. Jsou to lidé, kteří, na rozdíl o jiných stran, stojí o mladé lidi, kterých není v politice mnoho. Přesvědčil jsem se již při komunálních volbách v roce 2010 a v době, která od nich uplynula, že hnutí OMMO nejen propaguje větší občanskou společnost včetně řešení regionálních, potažmo komunálních problémů, ale i reálně se o to snaží. Určitě mnohem více v porovnání s KSČM, která bohužel za uvolněné posty v rámci současné exekutivy na úrovni obcí, měst i např. Ústeckého kraje se poněkud zpronevěřuje své pověsti i tomu, co jinak verbálně hlásá. Tím je např. zřizování postů pro uvolněné funkcionáře z této strany na úrovni místní i krajské samosprávy, které byly dosud neplacené. Vládnoucí strana si tak vlastně tyto funkcionáře zavazuje. Přitom KSČM jinak podobné kroky kritizuje u jiných subjektů.

Kandidaturu za hnutí OMMO beru velmi vážně a odpovědně a ctím program hnutí. Tím, že jsem neukončil své členství v KSČM, chci dát KSČM v Ústeckém kraji jakousi možnost, aby procitla a přehodnotila své dosavadní chování. Vím, že budu nazýván "přeběhlíkem", ale pokud o Vaši osobu stojí lidé, kterým důvěřujete, nevidím důvod, proč se vzájemně nespojovat, dát jim svoji podporu i hlas.
A proč volit právě hnutí OMMO? Není zatíženo žádnými skandály, pracují tam poctiví lidé jako já a chtějí řešit každodenní problémy občanů, jakých je většina. Navíc politické ovzduší i na severu Čech potřebuje nové tváře a tzv. pročistit. Někteří si z kraje totiž udělali „dojnou krávu“ a tváří se, jak v pohodě zvládají několik funkcí, pokud možno všechny placené. A to se mně samotnému nelíbí.
Pokud jsou lidé otráveni z velkých politických stran, ze způsobů, jakými prosazují především svoje zájmy, pak by měli dát svůj hlas menším stranám a hnutím, jejichž politiku mohou začít ovlivňovat sami, chtějí-li se na jejich politice sami účastnit. Vliv velkých stran by tak mohl oslabovat a nedostaly by mandát k pokračování ve své, často klientelistické a korumpující politice.

Politika je o lidech a koho si do funkcí zvolíme, toho tam budeme mít. Nerezignujme, nenechme se otrávit, dovést k apatii a rezignaci na politiku. Nejít volit, není řešením.  Nejít volit, znamená dát hlas těm velkým stranám, které se na devastaci politické kultury podílely.

Myslím, že OMMO – je opravdu dobrá občanova volba pro Ústecký kraj!

Josef Zahradník, člen KSČM na kandidátce OMMO pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje