Církvím i státu: přestaňme bojovat, začněme investovat

24.08.2013 15:28

Když jsme předčasem adresovali dopis hlavě katolické církve kardinálu Dukovi ohledně možné pomoci lidem postiženým povodněmi, nešlo o nepromyšlený či bláhový pokus, jak se občas ozývalo, často anonymně na některých sociálních fórech. Vázali jsme tento svůj krok především na pomoc lidem postiženým povodněmi a také na to, aby církev dala jasný signál, že sociální rozměr, resp. solidarita, charitativní činnost, pomoc potřebným apod. je jednou z jejích priorit. Kardinál Duka to ve své odpovědi nám nepopřel. A vyjádřil svou vstřícnost. Pravda, celá věc se bude odehrávat zřejmě méně na očích veřejnosti. My jsme byli spíše pro to, aby se tu určité snahy, právě v této společensky nelehké době dávaly více najevo a podporovali se. Domníváme se totiž, že je třeba sledovat také psychologický účinek a snahu o celkovou změnu ve vnímání lidí institucí, jejich zástupců a moci obecně. ... Církvím i státu: přestaňme bojovat, začněme investovat