Čína a Krteček

30.07.2012 13:32

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se s vámi podělila o zážitky ne tak zcela obyčejné. Díky česko- čínské  spolupráci v různých oborech činností, jsem se mohla podílet na projektu, který se mi velmi líbil.

Deset let neměla čínská televize licenci na vysílání pohádky o Krtečkovi, který se stal v minulých letech téměř kultovní postavičkou.  Přes Česko – čínskou hospodářskou komoru požadovala čínská strana licenci na obnovení vysílání českých pohádek, a především měla zájem o „Krtečka“. Po dlouhém vyjednávání došlo k uzavření smlouvy mezi dědici díla pana Zdeňka Milera, duchovního otce pohádkového Krtečka a čínskou stranou.

Ve čtvrtek 19. 7. 2012 se konalo slavnostní zahájení vysílání seriálu o „Krtečkovi“. Ten den začínaly v Číně prázdniny pro školáky a na všech televizních kanálech bylo zahájeno vysílání naší pohádky.

Prvním dílem byl „Krtek a autíčko“.  Celá slavnostní událost byla doprovázena kulturním vystoupením pěveckých a tanečních souborů dětí českých i čínských a slavnostními projevy čínských i českých nejvyšších představitelů.

Za Českou republiku vystoupila paní Livie Klausová, která celou akci zastřešovala. Zdůraznila nutnost a prospěšnost spolupráce mezi ČR a Čínou.   Zvláště v kulturní oblasti, kde neexistují jakékoli rozpory politické.

Jsem ráda, že jsem mohla v rámci delegace zastupovat zájmy České republiky také jako představitelka skupiny přátel česko – čínské spolupráce v Senátu spolu s dalšími zákonodárci senátu.