Okurka, chudoba a její cena

29.07.2015 16:17

Že o peníze jde často až na prvním místě, se přesvědčujeme nejen přímo, ale i nepřímo, např. když si přečteme, že Pro české děti peníze nejsou, ale pro imigranty ano?, podivuje se Zeman[1]. Vybavuji si, že část léta spojená s prázdninami bývá označována také jako „okurková sezóna“. Tedy – že kromě „okurek“ asi nic moc děním nehýbe. Prezidentovo tlumočené vyjádření vedle mnoha dalších, podobných jistě emoce a vášně rozdmýchal náležitě[2]. Od doby, co posiluje vláda virtuální reality, jíž jde vinit z čehokoliv, stejně jako obvinit kohokoliv z toho nejhoršího zločinu a nejlépe již záměrů jej spáchat. Veřejný prostor je v časech okurkových sezón bičován vším, co jakoby nám bylo potřebné a žádoucí. Přitom jde většinou o to, zda „udržovat Ferdu a Tondu u vesla“ a nechat se jejich eskapádami ohlupovat dál, vykřikovat na náměstích poněkud zavádějící hesla, „komu že ty Čechy patří“ a rozesílat po internetu ústy toho nebo onoho politika „pravdy“ o uprchlících, kterak tomu nebo onomu vyhrožují nebo přímo uřezávají hlavu, znásilňují, nejlépe včetně zaručených foto. Ano, veřejné mínění, zejména tzv. většinové, jemuž je přeci třeba v zájmu volebních preferencí a mediální popularity „naslouchat a hlavně mu jít vstříc“, se právě v těchto časech přímo nabízí. „Zlo je chytlavé“, tvrdím a pokaždé, když se opakuji, mám stále méně vůle svůj - možná zobecňující výrok – mírnit. Faktem ale zůstává, že podobně bičované nálady, k nimž také prezident sám nebo ústy svých mluvčích sahá v této atmosféře propukající nenávisti a (zatím) blíže nespecifikovaného úsilí o to, rozpoutat „válku všech proti všem“, se daří. Pravdou však také je: když proti všem, kdo pak zůstane tzv. před závorkou, tedy ušetřen, aby dál lidstvu prokazoval „dobrodiní“, a jistě jen v dobré víře pomáhal s jeho obrodou?

Zmíněná pomoc českým dětem a ne - pomoc těm jiným např. dětem uprchlíků, protože ti, světe div se, podle podobných názorů jako u prezidenta, mají také děti, a ty se nebudou ve svých potřebách, zájmech a přáních lišit od těch českých, pobuřuje prezidenta a některé další.

Přesto snad chápu záměry těch, co zřejmě včetně prezidenta svými vyjádřeními a postoji „vysílají“ podobné signály. S jistou nadsázkou se chce zmínit: „Nemaje, co říci, činil tak mnohými slovy.“ A tak někteří politici u nás nedělají nic jiného.

Když se zamyslím nad tlumočeným výrokem prezidenta, napadá mě:

  • děti z Klokánku[3], ať patříme k jeho sympatizantům nebo nikoli, podporu své činnosti dostávaly (na úrovni státu i od soukromých sponzorů). To není nic proti podpoře jako takové, jen jde o to, poukázat na příp. rozdíly, které je třeba vést v patrnosti, pokud si chceme udržet aspoň punc objektivity;
  • z vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Marksové – Tominové vyplynulo již v dubnu 2015 také následující: „Fond ohrožených dětí měl dva roky na to, aby počty upravil a nové děti nad tento limit (28 dětí na jedno zařízení, pozn. red.) nepřijímal. Všechny organizace měly rok na to, aby se zákonu přizpůsobily, Fond ohrožených dětí dostal výjimku, která trvala celý další rok. Opakuji: Neměl přijímat další děti, které byly nad limit.[4] V případě FODu se jedná spíše o dlouhodobě se vršící praxi, jejímž výsledkem je zadluženost a otázka jak dál s touto organizací. Srovnávat proto situaci FODu a uprchlíků je poněkud „mimo mísu“;
  • „přijmout imigranty z kulturně blízkých oblastí,“[5] jak mělo znít tlumočené vyjádření prezidenta, předpokládá selekci, která s sebou nese některá rizika související s tím, že všeobecný respekt k lidským právům, svobodám, ale i k solidaritě nemá selekci jako určující kritérium pro poskytování, a tím také prokazujeme, že ani my nemusíme být kdekoliv a kdykoliv ušetřeni situací, v nichž pomoc druhých bude tím prvním (posledním), co zachrání naši další existenci v tom nejzákladnějším slova smyslu.

Pokud se někteří z nás zlobí a ostře se ohrazují proti pomoci uprchlíkům, je dobré zkusit si odpovědět, a třeba i upřímně, na koho nebo na co v ten čas opravdu myslíme a zda ta zloba není více o nás než o uprchlících. Oni totiž většinově nejsou příčinou našich běd, strádání a problémů obecně. Jsou namnoze oběťmi systému, který si s chudobou dlouhodobě „pohrával“ a ona se stále naléhavěji jeví jako velmi výbušná „zbraň“. Pokud si s chudobou mediálně „pohrávají“ někteří státníci, dávají „zelenou“ další eskalaci z ní plynoucích rizik a hrozeb, jejichž neřešení nás dříve nebo později může stát všechny cenu nejvyšší. A bude pak záležet, čí děti budou mezi oběťmi takového přístupu?

 


[1] Pro české děti peníze nejsou, ale pro imigranty ano?, podivuje se Zeman. Novinky. cz [online]. Dostupné: https://www.novinky.cz/domaci/376147-pro-ceske-deti-penize-nejsou-ale-pro-imigranty-ano-podivuje-se-zeman.html [cit. 29. 07. 2015]

[3] Fond ohrožených dětí, z. s. (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Vznikl dne 2. dubna 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Sídlí v Praze 1, má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 22 regionálních poboček zaměřených na terénní sociální práci a sanaci rodin, 4 mediační centra pro řešení rozvodových sporů, 5 azylových domů pro rodiny s dětmi s kapacitou 124 míst a 35 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 510 míst. Zdroj: https://www.fod.cz/o-nas

[4] Klokánky špatně hospodaří, mimořádnou dotaci nedostanou, říká ministryně. Idnes.cz [online]. Dostupné: https://zpravy.idnes.cz/klokanky-exekuce-tominova-vodickova-deti-ohrozene-fond-pjq-/domaci.aspx?c=A150422_181353_domaci_hv [cit. 29. 07. 2015]

[5] Pro české děti peníze nejsou, ale pro imigranty ano?, podivuje se Zeman. Novinky. cz [online]. Dostupné: https://www.novinky.cz/domaci/376147-pro-ceske-deti-penize-nejsou-ale-pro-imigranty-ano-podivuje-se-zeman.html [cit. 29. 07. 2015]