Cena informace a postkomunistické „bažení“

Zřejmě nelze objevit příliš mnoho nového a již vůbec není něčím novým zjištění, že v informační společnosti se jednou z nejlépe placených komodit stala informace. Zejména pak informace nová nebo čerstvější v té záplavě informací, které odeznívají. Nejhorší, co se zřejmě může stát tomu, kdo informace využívá, resp. spíše zneužívá pro nekalé podnikatelské aktivity, pro zvýhodnění vůči svým konkurentům nebo skandalizaci „neposlušných“ politiků, je, že se mu informací o subjektu v zájmu svého hledáčku nedostává.

Naše hnutí má v tomto ohledu zejména v poslední době dost zkušeností. Protože však většina z nás ještě stihla absolvovat základní vojenskou prezenční službu, máme stejné zkušenosti jako subjekty se o naši činnost zajímající. Dokonce by se dalo říci, že je ta naše „záklaďácká  pozice“ ve výhodě oproti té důstojnické, protože jednak náš mozek není tzv. veskrze (durch und durch) zelený (grüne) a víme velice často mnohem více. Jsme prostě v obraze. Např. víme, že když chci někomu „udělat vojnu“, je to nejlepší cestou dodržování řádů (v našem případě úctou k zákonům a platným legislativním postupům). Je pak zábavné sledovat snahy „důstojníků v záloze“, jak posílají jednoho „vytěžovatele informací“ za druhým a snaží se dostat do obrazu našeho konání a záměrů. Přitom by bylo mnohem jednodušší udělat si alespoň malou retrospektivu svých praktik a postupů, zorientovat se preventivně ve svých levotách a bylo by určitě dosaženo stejného výsledku. Zejména, kdyby se jich do budoucna vyvarovali a zkusili jít též cestičkami rovnými, právo a zákony respektující.

Jak drahé by získané informace mohly být, se můžeme jen domnívat, protože žádné získané nebyly, alespoň ne nad rámec standardních sdělení pro veřejnost, na jednání zastupitelstev nebo na našich webových stránkách.

Pravdou je, že nejsme úplně jiní, též si informace získáváme a pravdou též je, že se dají sehnat standardními, zákonnými postupy ve srovnatelné, ne-li lepší kvalitě a dokonce zadarmo. Dá se např. dostat k informacím o jakémsi „bažení“ komunistů, či spíše jednoho z nich (bývalého starosty Lomu), dostat se zpět na „starostenský stolec“ a to doslova za každou cenu. Třeba i za ztrátu tváře a zrady svého programu i komunistické identity. Lze jinak hodnotit skutečnost, že se „kuje“ několik variant nových lomných koalic, v nichž se klidně mohou spojit voda a oheň – KSČM, ODS, VV nebo KSČM, Severočeši.cz, ČSSD nebo skoro všichni se všemi za cenu umlčet „jednomužnou“ opozici OMMO a i proto, že „bažící“ zástupce KSČM by rád zpět na post starosty nebo alespoň místostarosty a hlavně, aby pokud možno to byla funkce placená? Apropós, nemohlo by svým způsobem jít o nějakou novou formu drogové závislosti?

Že fantazíruji, že vidím trávu růst, že ukájím svou jakousi uraženou ješitnost, že šířím dezinformace…., nikoliv, jen vycházím z informací zadarmo z oficiálních zdrojů získaných, znalosti situace, jejího vývoje od posledních komunálních voleb a samozřejmě nezbytné analýzy a syntézy těchto informačních zdrojů. Nenecháte se pak ošálit nějakým „archandělem Gabrielem“ natož pak Michalem byť byl v pláštíku TV Prima nebo jiného renomovaného média. Prostě mají to s námi asi těžké různí ti „wolfové či wer-volfové“, lámou si zoubky i vlci a vlčata…

Stačí nám jen jedno – žít a nechat žít. Upřednostňujeme soutěž myšlenek, názorů, diskusí a rovných příležitostí. I když se politické cesty klikatí, snažíme se, aby ty naše byly rovné. To je naše „bažení“. Možná poněkud luxusní ve světě drahých informací a ještě dražších politických pozic, ale což, je naše. A čí jsou vlastně Oni?