Čekárna Story

Před několika málo dny cestou na zastupitelstvo, jsem zjistil, že v dolním Lomu, přesněji řečeno přímo u lomské školy chybí autobusová čekárna…

Všiml jsem si hloučku postarších hovořících žen stojících na zmíněném místě, tak jsem se zapojil do diskuze, která mě zaujala.

To jste se tedy vyznamenali! Na co se ještě od Vás můžeme těšit? Je pravda, že mně samotného zrušení autobusové čekárny docela rozladilo, neboť jestli si dobře pamatuji, tak čekárna na zrušeném místě byla od doby, kdy jsem ještě já navštěvoval základní školu…

Slíbil jsem jim, že se zeptám, proč se tak stalo a čekárna byla odstraněna.

Na zastupitelstvu tentýž den jsem se samozřejmě zeptal vedení města na to, proč a z jakých důvodů byla odstraněna autobusová čekárna a kdo takové stanovisko udělal.

Odpověděla mi starostka města pí Schwarzová: autobusová čekárna byla odstraněna na její popud, neboť se hromadily stížnosti obyvatel na omladinu, která se v tomto prostoru shlukovala, fetovala atd.

Nedalo mi to a musel jsem zareagovat a upozornit na momenty, kdy jsem několikrát upozorňoval bývalé vedení města a zastupitele na problémy, které se odehrávaly v Loučné, kdy se skupiny mladých lidí shlukovaly na zastávkách a demolovaly je. A že jestli tohle je krok k tomu, jak řešit takovou situaci, tak že by stálo za úvahu zrušit i ostatní zastávky. Samozřejmě jsem to podal s nadsázkou. Pí Schwarzová mi sdělila, že žádnou mou stížnost nezaznamenala. Není divu, v té době nebyla členkou zastupitelstva a ani jsem ji tam nikdy neviděl v řadách občanů. Upozornil jsem přitom mj. na fakt, že úředníci a politici na radnici tu nejsou od toho, aby suplovali práci policie ČR. Myslím si totiž, že služby občanům by neměly doznat újmy, jsou-li jiné možnosti, jak vzniklou situaci řešit.

V závěru paní starostka sdělila, že autobusová čekárna se nechá přemístit asi o 5 metrů dál, směrem do Loučné.

 

Matematika není můj silný obor a je vidět, že ani teď se nedopátrám výsledku v této úloze. A ta n-členka zní:

           

1)      Město zruší autobusovou čekárnu proto, že se tam sdružuje omladina, která tam dělá nepořádek

2)      Poté jí přesune o 5 metrů dál

3)      Výsledek práce s umístěním staronové čekárny – pracovní síla na provedení práce, finance atd.

4)      To jako že na „novém“ místě by se ta omladina již scházet neměla??? Hm,…

5)      A pokud ano, tak co s tím? Do Loučné je to cca 2 km, tak se bude stěhovat a stěhovat… Omladina asi ne, tak zřejmě zase ta čekárna (?)

6)      Závěr: jsou všichni „kocourkovští“ opravdu z našeho města?