Čekárna Story na pokračování

Vedení města před několika týdny nechalo odstranit autobusovou čekárnu v Lomu naproti lomské škole. Důvodem bylo, že autobusová čekárna je neudržovaná, že se tam shlukuje omladina, dále bezpečnost i to, že se tam údajně fetuje. Takto mi odpověděla starostka města Bc. Kateřina Schwarzová, která však přislíbila, že se čekárna přesune o několik metrů dál. Nejen já jsem nemohl pochopit, jestli se přesunem čekárny vyřeší zmíněné problémy???

Na nedávném jednání lomského zastupitelstva se paní Bozetická, zastupitelka města zeptala, kdy bude čekárna uvedena opět do provozu a že také nechápe, proč se ta původní odstraňovala. Ing. Schwarz sdělil, že prý kvůli stížnosti majitele domu, před kterým se čekárna nacházela… Takže výše zmíněné body uvedené Bc. Schwarzovou, starostkou města byly tedy přehnané? Jsem rád, že pan radní Ing. Schwarz, uvedl tento problém na správnou míru. Jen mohl poněkud mírnit vulgární obsah svých slov, na která pak zareagovala občanka Lomu a vyzvala pana radního, aby se pro příště vyvaroval takových termínů. S tím mohu samozřejmě souhlasit i já. Mohlo vše být mnohem rychleji a slušněji vyřešeno. Podobným počínáním se z celé záležitosti tak trochu stala ničemu a nikomu nesloužící fraška.

Tedy pokud šlo skutečně o řešení problému a nikoliv jen o „westernové divadlo jednoho herce“.