Causa REPRE: Kolikrát je nutné opakovat lži, než se stanou pravdou?

11.06.2017 13:11

Těžko říci, asi je to případ od případu. Nutno však podotknout, že toto rčení  historicky tak nějak neotřesitelně funguje. Oproti (ne)-dávné minulosti je dnes tahle osvědčená taktika některých výtečníků jednodušší či dokonce začíná se stávat jakousi normou chování a jednání.

Máme moderní informační a komunikační média, takže ústní šíření dezinformací, polopravd, případně jejich tištěná letáková podoba je v dnešní době již jaksi zastaralé.

Doba pokročila a úlohu šíření a neustálého opakování přebírá stále více internet. Médium to moderní, rychlé, jednoduše přístupné a bezpochyby fungující. Tedy určitě co se týče pokrytí a sledovanosti. Takový obecně napsaný článek, který v podstatě „jen“ standardně informuje o nějaké události a shrnuje některá fakta, může být právě tím dezinformujícím zdrojem, i když to vlastně čtenář mnohdy ani nevnímá.

Jako příklad by se mimo jiné dal uvést článek publikovaný na stránkách Mosteckého deníku ze dne 4. 6. 2017 pod titulkem „Mostecké Repre stojí na cizím pozemku, komplikuje to rekonstrukci“ (zdroj: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/most_repre_pozemek_prior_20170603.html).

Článek v zásadě opět informuje, že Repre stojí na cizích pozemcích (dalších), kde vlastnické vztahy stále nejsou dořešeny, a zároveň popisuje okolnost, že místní politici „ již v roce 2009 připustili, že rekonstrukci brání nejen nedostatek peněz, ale i složité majetkové vztahy a že s vlastníkem pozemků k dohodě nedošlo“. Vzápětí následuje informace, že tehdejší náměstek primátora Kurcin za KSČM navrhoval Repre zbourat, a dále, že v roce 2010 město prodalo Repre ke komerční rekonstrukci a po pěti letech ho odkoupilo zpět. K výše uvedenému nutno zdůraznit, že oni místní politici velice dobře věděli, že se zřejmě dopouštějí podvodu, když prodávají cizí majetek, a přesto při hlasování o prodeji Repre včetně pozemků za směšnou cenu svorně zvedli ruce, a to včetně paní doktorky Dernerové, slovutné to bojovnice s korupcí.

S ohledem na poslední vývoj v souvislosti s kandidaturou paní doktorky do senátu při opakovaných volbách v r. 2016, potažmo 2017 již ani neudiví, že paní doktorce Dernerové „causa Repre“ na rozdíl od údajně předraženého nákupu zdravotnické techniky pro ústeckou nemocnici to v r. 2010 a ani poté divné nepřišlo. Ale můžeme vyslovit domněnku, že v r. 2010 na své první zvolení do senátu paní doktorka teprve čekala a vše se pozvolna odvíjelo ku prospěchu „všech zainteresovaných“.

Pozornější, nezasvěcený čtenář zřejmě zbystří a začne přemýšlet, jak mohli politici něco prodat, když k tomu něčemu nejsou dodnes vyřešeny vlastnické vztahy! Pozornější, zasvěcený čtenář asi vykulí oči nad informací, že město Repre po pěti letech odkoupilo zpět.  Jen letmý exkurs do nedávné minulosti na stránkách Mosteckého deníku (např. článek z 29. 12. 2015 „Kulturní dům Repre patří Mostu, firma Crestyl žádá vrácení peněz za koupi, zdroj: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/kulturni-dum-repre-patri-mostu-firma-crestyl-zada-vraceni-penez-za-koupi-20151229.html) ukáže, že je na této informaci něco výrazně špatně.

Fakta, že vlastnictví Repre řešil v roce 2015 Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře s výsledkem výroku o absolutní neplatnosti kupní smlouvy, nejsou příliš známa, a proto chci v tomto případě poukázat na zcela zásadní fakta obsažená v tomto rozhodčím nálezu.

Nejpodstatnější věcí, která zapříčinila absolutní neplatnost smlouvy o prodeji Repre je porušení zákona ze strany obce/města při zveřejnění záměru prodeje. Primárním pochybením je zde nejasné zveřejnění záměru prodeje, a zřejmě tím nejpodstatnějším pochybením je nezveřejnění úmyslu vedení města poskytnout zájemci slevu 5 milionů korun před podpisem smlouvy a tudíž porušení podmínek veřejné soutěže. O tom, že tyto podmínky byly nastaveny cíleně, pro předem určeného zájemce se jeví nade vši pochybnost.

Proto může informace o jakémsi zpětném odkupu čtenáře významně mást. Nezasvěcený čtenář tuto informaci přijme jako fakt a zasvěcený nad tím může mávnout rukou, že to ten redaktor zase popletl. Kdesi v podvědomí čtenáře ale tahle informace zůstane, časem se vytratí souvislosti a nějaký politický vykuk si může zamnout ruce. Zapomene se totiž, že prodej Repre byly tenkrát vlastně politicko-podnikatelské machinace konkrétních komunálních politiků, kteří v nich měli prsty až po lokty, jimž na čele stálo a vynikalo „souručenství“ politiků z KSČM, SMM, a podpořila to i „bojovnice s korupcí“ MUDr. Dernerová. Ostatní se už jen přiživili? Říká se, že zadarmo to nebylo.

Podle pisatele článku jde „jen“ o pár desítek metrů (přesněji o 191), ale v dnešních cenách bratru za 344 tisíc korun, které vlastní společnost Le Cygne Sportif Groupe a.s., a to není jediný problém s vlastnictvím pozemků pod stavbami patřícími městu. Například polovinu pozemků pod budovou magistrátu stále vlastní stát, protože jej nelze převést na město kvůli nedořešeným restitucím tak, jako možná i některé další pozemky v katastru města, hlavně na území starého Mostu (opět patří státu), na které už si brousí zuby vedení města. Nebo že by se opět pro někoho připravoval super byznys? Je tu dost politiků/podnikatelů, kteří by rádi koupili za hubičku lukrativní pozemky.

Zapomene se na to, že na zřejmě podvodné kupní smlouvě jsou podpisy Ing. Vlastimila Vozky, MBA, JUDr. Hany Jeníčkové a dalších. A to je zřejmě, oč tu běží?

Že by občané měli zapomenout na to špatné, co tu někteří podnikatelé podnikající v politice a s politikou natropili, je nasnadě. Zbývá otázka, jestli si někteří takovéto informace v médiích platí, nebo jsou to přece jen chyby?

Závěr je opět na laskavém čtenáři.

Jsem přesvědčen o tom, že bychom některé věci zapomínat neměli, pak se totiž úspěšně blížíme naplnění dalšího rčení, či spíše citátu:  „Ten, kdo zapomene na minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“ Pravda, ale raději pro sichr, příště přihoďme pár „nul navíc“.

Tak snad u příštích voleb, ať již s Alzheimerem nebo bez něj.