Bude vyhláška účinná? Věřme, že ano. Má však únikové „díry“….

Zastupitelstvo statutárního města Most se „pochlapilo“ a zaslouží si pochvalu. Jak se šlo přesvědčit při účasti na jednání, dočíst na magistrátním webu nebo na stránkách Mosteckého deníku ve čtvrtek 8. 9. 2011 schválilo vyhlášku omezující propagaci společensky velice nežádoucího fenoménu – heren a kasin. Nebezpečí tzv. gamblerství a jeho škodlivost nejen individuální často pro totální rozpad osobnosti, tak pro rodiny těch, kteří tomuto negativnímu sociálnímu chování propadnou.

V Mostě byl učiněn zásadní krok. Určitě nebyl první, protože dávno před Mostem s podobnými pokusy více či méně úspěšné, směřující dokonce k úplnému zákazu této formy podnikání, zkusila jiná města ČR. Některá uspěla více, některá méně a někde museli na základě soudního přezkoumání či zásahu Ministerstva vnitra ČR (MV) přijaté vyhlášky anulovat. Most má údajně posvěcení právě od zmíněného MV ČR, takže by snad vyhláška mohla začít od 1. 10. 2011 platit a do konce roku 2011 by Mostečané mohli dostat „vánoční dárek“ a alespoň propagace hazardu v okolí heren a tzv. kasin snad skončí. Proč snad?

Na první pohled a při „váze“ konzultace MV ČR se vyhláška jeví jako bezproblémová a dopady hazardu omezující. Důležité bude, jak kontrolní orgány města v oblasti podnikání, ale i např. MěP budou důsledné a jak se podnikatelské subjekty v oblasti hazardu zorientují mezi řádky, ale i v samotných řádcích přijaté vyhlášky. Když totiž není přijatý jasný zákaz, lze většinou najít řadu obezliček a kliček, jimiž schválené nařízení snadno obejdete. Pak sice bude vyhláška platit, ale vlastně může být neúčinná ve svém záměru eliminace hazardu a zamezení jejího vlivu na zejména mladší věkové skupiny, sociálně slabší, kteří v hazardu hledají rádoby snadnější způsob získání finančních prostředků. Pak je to o přísloví – vlk se nažral a koza zůstala celá.

I u této vyhlášky lze žel registrovat některé díry, jimiž se může docela dost negovat její účinnost. Např. není prosta tzv. výjimek, což je samo osobě vždy na pováženou. Jak informuje Mostecký deník, vyhláška neomezuje běžnou reklamu na veřejném prostranství, což je samozřejmě určitě dobré, jenže…Jenže herny se mohou stále prezentovat třeba na plakátech u silnic nebo na sousedních budovách. Když je herní automat v běžné hospodě, neplatí pro ni limit „20 cm“ a zneprůhlednění výlohy. Hraní ale nesmí být vidět z veřejného prostranství. A je tu hned jeden nebo dokonce několik problémů. Jak pro vydavatele vyhlášky město a pro podnikající subjekty v oblasti hazardu spíše únikový prostor ze „sevření“ vyhlášky. Asi pro takové podnikatele nebude větší problém propagovat svou nabídku masivněji na jiných místech města s jasnou orientací, kde je „služba“ k sehnání, zejména na vedlejší budově výrazná šipka nasměrovaná na rovněž „vedlejší“ budovu, kde sídlí herna či kasino ve větším měřítku, než oněch marginálních 20 cm a s příslušným lákajícím textem splní též své a „pokoří“ účinnost vyhlášky. Přeměnit herny, kde se stejně jakési minimální občerstvení podává již dnes, na restaurace či hospody a zprůhlednit jim výlohu, „zastrčit“ provozní automaty do prostor bez možnosti jejich zahlédnutí z ulice, jak se obávám, nebude též těžké. Prostě jen se trochu může v následujících měsících podnikatelům v oblasti hazardu prodražit kvůli změně strategie nabídky a propagace jejich zařízení. V konečném důsledku jim to stejně vrátí jejich „štamgasti“, kteří o nich vědí, protože je dlouhodobě navštěvují.

Toto zamyšlení nechce být negací snažení města omezit vliv negativních gamblerských návyků na mladou generaci, ale naopak spíše upozornit na to, aby dodržování vyhlášky bylo důsledně kontrolováno, její účinnost po cca nejpozději roce vyhodnocena a případně ještě více „přitvrzena“. Ono totiž ještě není jasné, jak může dopadnout nebo dokonce dopadne přezkoumání vyhlášky právníky podnikatelů v oblasti hazardu a jak se případně budou bránit, proti z jejich pohledu omezování, resp. minimálně znesnadňování jejich zákonem povolených podnikatelských aktivit. Tak si držme palce!