Boj o mosteckou nemocnici na pokračování?

24.08.2014 13:19

Dne 23. 8. 2014 přinesl Mostecký deník.cz další „díl seriálu“ o tom, kdo nakonec uchvátí Nemocnici Most a zda zůstane nadále „odštěpných závodem“, součástí KZ Ústí n. L, a.s., anebo bude pod kuratelou statutárního města Most, resp. jím vytvořené akciové společnosti, která o své místo na slunci (nebo svých otců zakladatelů?) začne bojovat zadlužením ve výši 700 mil. Kč na nutné investice do tohoto zdravotnického zařízení. Je zajímavé, že se jen tak, od boku ze „štábu mostecké revoluce“ ze sídla SBD Krušnohor a i Sdružení Mostečané Mostu na ulici ČSL v Mostě, vypálila částka právě oněch 700 mil. Kč bez nějakého hlubšího rozboru nutných oprav a investičních akcí do budov i zdravotnické techniky a materiálu. O lidi samozřejmě také jde, ale až v druhé či další fázi. Zatím se občané a zdravotnický personál musí spokojit ujišťováním, že by přechodem na město byli všichni zaměstnanci převedeni, zvýšily by se jim dokonce mzdy a zdravotní péče pro občana samozřejmě (jak jinak?), zlepšila nebo by snad byla dokonce zadarmo, jako odpady? Chce se zvolat: konečně někdo dostal rozum! Jenže ono nejde o rozum, tady bych nejspíše sázel skoro se 100% jistotou na vychytralost. Jde-li o něco především, tak o přetahovanou, kdo z mostecké nemocnice vytříská více, větší nejen politický kapitál, nyní před komunálními volbami a za docela krátký čas i volbami krajskými. Konečně žánrová fotka doprovázející redakční zprávu od „nové“ redaktorky DM a „bývalé“ z Babišova 5+2 a protagonisté na ní z řad vedení ÚK za KSČM či KZ. a.s. je dostatečně vypovídající. Kdo zná mentalitu místních mosteckých struktur od SMM, přes S.cz, ČSSD až ke KSČM, potažmo je ovládající podnikatelské lobby, ví, že boj o tučné tak nějak zdravotní sousto neskončil. Jednak nebyly vysloveny názvy oněch tři společností, které si z dosud avizovaných 120 mil. Kč ukousnou svůj podíl a za další SMM slibuje přes převod na město a vytvoření společnosti se 100% účastí města mnohem větší krajíc, min. 700 mil. Kč. A to stojí přeci za to, bojovat dále a houževnatěji než dosud. Zajímavé bude rovněž sledovat pozici zástupců KSČM, kteří budou jakýmsi jazýčkem na misce vah. Třeba se dočkáme i "salta mortale" (konečně nebylo by to od komunistů poprvé, a jistě ani naposledy) a nakonec městu spadne do klínu nemocnice se zainvestovanými 120 mil. Kč a třeba ty tři společnosti budou pokračovat na docela slušném zbytku, který tentokráte nebude výhodný jen „pro občany a zdravotní personál“, ale i hlavní aktéry dění na Mostecku. Kdo ví? Tak se dívejme a nedivme se... V každém případě politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) bude toto, a nejen toto dění sledovat.