Anketní otázky v č. 16/2011

  1. Jaký je Váš názor na průvod sexuálních menšin Prague Pride v Praze?
  2. Jak hodnotíte vývoj situace na Šumavě v souvislosti se zásahem proti kůrovci?

 

PhDr. Josef Heller, CSc., důchodce, člen odborného zázemí ÚV KSČM:

  1. Tento průvod by v zemi s vyspělou, byť i pouze kapitalistickou demokracií, nebyl žádný problém a stanoviska levice k svobodnému projevu (nikoli pouze k toleranci) jsou známá – odmítnutí jakékoli diskriminace, včetně diskriminace sexuálních menšin, multikulturní společnost (to odmítá pravice i ve světě, ale ne tak primitivně). Na celé věci je ale zajímavé to, že tento problém si jako nástroj svého sjednocování a nástupu vybrala nejkrajnější pravice v ČR, a to v době, kdy vlastně pravicová asociální ofenziva prohrává ve vědomí většiny občanů. V jednom táboře zde společně vystupuje prezident Klaus a jeho okolí, jeho styčné osoby na polofašistická seskupení i do ODS, přímí fašisté (Dělnická strana) i neprávem opomíjené moderní, ale velmi agresivní církevní kruhy (arcibiskup Duka) a mládežnické zálohy těchto sil. Není důležité, že v této konkrétní bitvě tyto síly prohrály, důležité je, že se předvedly a vyslaly signál svým stoupencům, zatímco reakce demokratických sil byla slabá. 
  2. Nejsem ekologickým odborníkem a tonu v rozporných odborných stanoviscích. Je jasné, že se tu rýsuje polarizace mezi ekologickými organizacemi, které zjevně mají nezanedbatelnou podporu ve veřejnosti, a zájmy státní byrokracie a s ní spojenými „kšeftařskými“ lobby, která bohužel zneužívají oprávněných krátkodobých zájmů místního obyvatelstva (pracovní příležitosti). Toto nepřirozené spojenectví se bohužel bude v budoucnosti často opakovat. Záleží na ekologických hnutích, zda dokážou ve svých diagramech a aktivitách sladit dlouhodobě udržitelné zájmy většiny obyvatelstva s úzce omezenými odbornými hledisky.

 

Vlastimil Balín, Most

 1. Jak jsem napsal v článku „D. O. S. T nebo spíše dost“, domnívám se, že většina z protagonistů tragikomických až spíše značně tristních vyjádření (Hájek, Bátora, Klaus či Schwarzenberg aj.), nedokázala ve  festivalu Prague Pride a jedné z akcí průvodu lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů Prahou pochopit naprosto konkrétní ocenění vnímání této problematiky v České republice. Ještě, že pražský primátor B. Svoboda zřejmě pochopil a konání mělo „zelenou“. Domnívám se totiž, a podpora 13 velvyslanců významných zemí mající své zastoupení v ČR konání festivalu Prague Pride právě u nás, je oceněním posunu v ČR i v tomto jinak světově stále citlivém problému. Oceněním toho, jak jsme dokázali, sice po značných peripetiích, ale nakonec dokázali i proti vůli prezidenta ČR, přijmout zákon o registrovaném partnerství a pozitivním směrem posunout celospolečenské vnímání tzv. čtyřprocentní menšiny v ČR. Navíc nejde o chránění této menšiny, ale spíše o to, aby nebyla diskriminována, zesměšňována, atd., ale vnímána jako standardní součást demokratické společnosti.

2. Řekl bych – nechte to odborníkům, jak z té nejvyšší úrovně jako je např. Akademie věd ČR, VŠ zemědělská a lesnická, lidé z praxe lesního hospodářství, eliminujme od toho politiky a bude kůrovci zle a lesům v České republice bude hej. Celý problém se příliš politizoval, každý si chtěl vysloužit politické body a přízeň určité části společnosti, která by mohla představovat slušný příliv voličských hlasů a věcná otázka celého problému ustupovala často stranou. Chybou bylo ustavení „vysloužilého a zasloužilého“ politika ODS do funkce ředitele Národního parku Šumava pana Jana Stráského, který problém řešil až příliš „nad věcí“ s předem daným přesvědčením, že averze je opět spuštěna těmi ošklivými ekology a aktivisty a nebyl se např. ani na místě samém podívat, aby se osobně se situací seznámil. Prostě, jak je vidět lobbisté se prohánějí nejen mezi průmyslníky, ale i mezi ekology a v našich šumavských hvozdech. Jo, ty kdyby kůrovec pojídal, to by bylo…. 

 

Ing. Petr Hůla, Ph.D., Milovice

 

1. Průvod sexuálních menšin je, dle mého názoru, legitimní (stejně jako pochod na podporu rodiny). Co se týká záštity primátora, plně se s tím neztotožňuji. Obecně vzato, primátor by měl důkladně zvažovat, které akci dát záštitu. Současný primátor Prahy tak, dle mého názoru, nečiní.

2. Zásah proti kůrovci je, podle mého názoru, nutný. Ovšem v rozumné míře, tj. kácet jen prokazatelně napadené stromy.

 

Jiří Koukal, Znojmo

1. Nemělo by se to dít. Nikdo, krom nich samých na to není zvědav. Ať si svoji jinakost nechají pro sebe. To by se nám tu za chvíli mohli veřejně producírovat nudisté, pedofilové, exhibicionisti a jiné podobné skupiny. Osobně se divím, že to má takovou úřední podporu, jakoby chtěli naštvat zdravé lidi. Ostatně to se již podařilo. Ať se něco dělá pro podporu rodin, aby tu vyrostla zdravá a nikoliv úchylná populace.

 2. Situaci na Šumavě neumím zhodnotit. Jen snad by z těch výstředností aktivistů i policie měla vzejít nějaká zkušenost, která by do podobných aktivit měla zanést nějaký řád. A především by do toho měli mluvit lidé, kteří tam bydlí a třebas i na základě referenda, kterého se naše vláda tak bojí uzákonit, jakoby jen ona měla patent na rozum. To už ostatně prokázala, že země bude dlužit 1,5 bilionu Kč.  A bez referenda dál válčit všude po světě. 

 

Leoš Vaněk, Most

1. Podle mého názoru je třeba rozdělit pohled na Prague Pride do několika rovin. Jednou z nich může být například důvod konání tohoto „Festivalu tolerance“, jak sami pořadatelé toto shromáždění nazvali. Měl-li to být jakýsi test názorových proudů na sexuální menšiny v naší zemi, pak tento vcelku transparentně prokázal smýšlení některých lidí a uskupení o menšinách obecně. Argument některých iniciátorů této a podobných akcí, že je zapotřebí dát občanům vědět o existenci sexuálních menšin, není podle mne příliš namístě. Ve společnosti, která je většinově schopná a ochotná řešit již zákonnými cestami registrované partnerství a výchovu dětí páry stejného pohlaví, se toto téma pohybuje již v rovině vědomí lidí, které takovouto formu publicity nepotřebuje. Naopak si myslím, že v některých aspektech může publicita podobného formátu a provedení celé věci uškodit.

Na mě například působil průvod Prahou tak, jak ho prezentovala média. Jako přehlídka exhibicionistů a takový dojem si snad jeho účastníci nepřáli a ani nezaslouží.  Naopak pro naše média a „hladové politické vlky“ to evidentně bylo velmi chutné a výživné sousto v prázdninových dobách tématické nedostatečnosti. Již od samého začátku měl tento festival evidentní politický podtext, a tak se mi vnucuje otázka, jestli se jen někteří politici chopili příležitosti, nebo jestli důvodem konání neměla být právě jen politická akce.

 

MUDr. Růžena Šarišská, Ostrava

1. Mnoho povyku pro nic. Mám pocit, že se jim nic zlého neděje, že je to spíše projev určité jejich potřeby zviditelnit se. A na této jejich potřebě se zviditelňují i jiní z různých společenských vrstev, kteří se neodvažují se v tomto průvodu ukázat. Já jsem tolerantní. Pokud nedemolují zařízení a nejsou agresivní. Je zajímavé, že nemají potřebu takový průvod uspořádat heterosexuálové. Zajímavé by bylo, kdyby takový průvod chtěli uspořádat adamité.

2. Jeví se mi to vše jako kombinace amatérismu se ziskuchtivostí. Takovou katastrofu, jakou je kůrovec, by měla řešit Akademie věd či jiná odborná instituce. A její názor by se měl respektovat. Naskýtá se též otázka, do jaké míry se v tom angažují developeři, kteří by tam chtěli stavět hotely a sjezdovky.

 

Hana Linhartová, Milovice

1. Tito lidé si svoji sexuální nevybrali dobrovolně a ani ji nemohou nijak dobrovolně změnit. Kupříkladu pokud se dám ke skupině lidí stejně smýšlejících a zastávajících stejné názory jako já, mohu kdykoliv skupiny měnit podle toho, jak se vyvíjím a názorově měním.

Sexuálně jinak orientovaný člověk nemá na výběr, musí se naučit sám sebe akceptovat a navíc seznámit s touto skutečností ještě svoji rodinu. Nemyslím si, že to tito lidé mají zrovna jednoduché, ale pokládám za naprostý nesmysl se takto prezentovat na veřejnosti a zviditelňovat něco, o čem všichni víme a s čím i jako společnost souhlasíme. Češi jsou všeobecně velmi tolerantní národ a homosexuálové se zde nesetkávají s extrémními podmínkami odsuzování jako v jiných zemích. Demonstraci bych chápala kupříkladu v Polsku a podobně smýšlející zemi. Nikoliv u nás. 

2. Předpokládám, že i zde existuje biologická ochrana v podobě nějakých přírodních škůdců. Ovšem nejsem dostatečně kompetentní toto s jistotou tvrdit. Rozmach škůdce se neobjevil jistě ze dne na den, předpokládám, že zde byly jisté symptomy kalamitního výskytu již nějakou dobu před tímto katastrofálním objemem napadených stromů. U nás se vždy začne něco tvořit, až když je pozdě a jedinou výmluvou stále je, že nebyly peníze na včasná opatření. Myslím, že tahle situace není výjimkou. Závěrem - jak jsem již napsala, nejsem dostatečně kompetentní k napsání přesně vystihující názor na tuto situaci.

 

 

Hana Svobodová, Most

1. Ač nejsem příliš zastánkyní okázalých akcí s tzv. masovou účastí, podobné akce neodsuzuji, beru je jako manifestaci emocí, nálad, názorů, reflexe osobní i celospolečenské, především ze stran organizátorů a hlavních aktérů nenásilnou formou, ale i snahu o jisté psychické uvolnění od každodenního stresu a napětí. A to myslím nejenom účastníky, nýbrž společnost obecně. Na jedné straně jde akci s přesnou definicí, na druhou stranu o náznak také toho, že lidé obecně jsou již unaveni politickým napětím, plynoucím z politické situace, ze způsobů politiky, v rámci něhož se o nich rozhoduje, ale tak nějak bez nich. Od takové akce neočekávám politické řešení, ani není třeba, a proto jsme daleka vybízet nebo se přidávat k jakési občanské ostražitosti a bdělosti. Bdělými bychom měli být směrem k politické scéně, té, představované Hradem neméně. A snad jen poznámku – homosexualita není nemoc, ani deviace, proti níž bychom měli, nedej Bože, bojovat, ale také se nesnažit osoby s touto preferencí v 21. stol. tzv. chránit. Tato část takto orientované populace nepotřebuje ochranu, ale společnost jako celek se musí naučit vyrovnat s „jinakosti“, která ji neničí, neruší, ale posouvá a obohacuje v rozmanitosti vztahů, vazeb a souvislostí. Je krokem v poznání vlastní, ne jednoduché, nikoliv jednoznačné podstaty lidské psychiky a sexuality. Pokud si toto nejsme ochotni připustit a tolerovat jako každodennost, pak zůstaneme i nadále v zajetí pouhého „politikaření“, které se tu účelově hodí zprava, zleva nebo právě z Hradu.

Naučit se žít sám (se) sebou bývá často nejtěžší, oč těžší však to mají ti, co to nikdy nepochopí a nepokusí se o to.

 

2. Problém kůrovce, a nejenom na Šumavě, vnímám jako léty odkládaný, nekomunikovaný. Devastace tímto živočichem místního porostu je evidentní, o tom snad nikdo nepochybuje. Ale... Stejně tak mohou v perspektivě ublížit tzv. likvidační zásahy navzdory schopnoti přírody se "samočistit", což mimochodem podle některých informací právě ve zmíněných místech započalo. Nejsem bezmezným odpůrcem kácení, ale asi bych vsadila na názory odborníků, kteří se také k věci vyjadřovali, a to ve smyslu cíleného a na určité části zacíleného vymýcení napadanených porostů. Bohužel bez valného slyšení politiků, kteří přebrali právě i nemalý díl "odpovědnosti" odborné a nejeví se mi to, že jen v zájmu přírody a tamějších obyvatel, ale také těch, kteří zde zvažují, a nebylo by to naposledy, poměrně extenzívní zásah v podobě výrazných změn rázu krajiny, tedy tzv. rekreačních zón. A v tom bych velmi chápala ty, kteří nesouhlasí.

 

Aleš Franěk, Lom

1. Tuto skupinu lidí nemusím. Nějaké pochody bych zakázal, ale bohužel v této zemi si každý může dělat, co chce, proto je situace tady taková.

2.  Docela chápu lidi, kteří bydlí blízko takového lesa nebo okolí, že protestují proti kácení. Mohou mít ale i nějaké citové vazby k takovým místům. Osobně také bydlím u lesa a těží se tu dřevo pořád. Nelíbí se mi to. Lidé si ale musejí uvědomit, že když se napadené stromy kůrovcem nevykácejí včas, bude problém s nedostatkem stromů. I přes tento zásah více stromů zůstane. Když se to ponechá osudu, tak stromy působením kůrovce zahynou. Lidé, co sem jezdí protestovat třeba z Německa, tu dělají jen „šaškárnu“, nic jiného, aby byli vidět v televizi.

 

 

 

 

 

 

Nemělo by se to dít. Nikdo, krom nich samých na to není zvědav. Ať si svoji jinakost nechají pro sebe. To by se nám tu za chvíli mohli veřejně producírovat nudisté, pedofilové, exhibicionisti a jiné podobné skupiny. Osobně se divím, že to má takovou úřední podporu, jakoby chtěli naštvat zdravé lidi. Ostatně to se již podařilo. Ať se něco dělá pro podporu rodin, aby tu vyrostla zdravá a nikoliv úchylná populace.