Aktuálně.cz se ve své zářijové anketě zeptalo

  •  Podpoříte ústavní zákon, který umožní sněmovně vyslovit vládě pouze „konstruktivní nedůvěru“? Vláda zákon slíbila navrhnout v programovém prohlášení.

 Kdyby měla tato novela být ve strohé dikci Prohlášení vlády, tzn. stanovení přesných mantinelů pro vyslovení nedůvěry vládě, s požadavkem na urychlené sestavení nové vlády s odpovědností vůči PS PČR, pak snad ano. S úřednickými vládami nejsou dobré zkušenosti, snad s výjimkou té poslední Fischerově. Jenže jsem poněkud zděšen doplňkem, v němž se praví, že vyslovit nedůvěru vládě, by šlo jen v případě, kdyby byly splněny předpoklady pro rychlé sestavení nové vlády. Kdo tuto situaci posoudí? Ti, kteří mají být „odvoláváni“, jimž má být vyslovována nedůvěra? Tento způsob „řízené demokracie“ bych podpořit nemohl. Je stále patrné, že v ČR se prostě neumí jednat v situaci rovnosti mandátů a většina současných politiků umí dělat politiku, jen když mají tzv. víc, převahu mandátů a vše válcují bez ohledu na hlas opozice, která má též důvěru části voličů.

 

  • Souhlasíte s tím, že je nezbytná penzijní reforma v podobě, jakou na jaře doporučila Bezděkova komise? Návrh počítá s tím, že se část pojistného bude povinně odvádět soukromým fondům.

Byl jsem přítomen jednání v Senátu PČR, když byla Bezděkova reforma projednávána. Je v ní mnohem více slabých a sociálně nebezpečných míst než jen otázka povinného důchodového pojištění u soukromých penzijních fondů. Dosavadní výstup této pracovní skupiny by mohl být základem pro další jednání a návrhy opozice by měly být brány mnohem vážněji a odpovědněji. Chce-li stát něco nařizovat jako povinnost, musí dát účastníkům systému záruky, že se při odchodu do důchodu „setkají“ s takto naspořenými financemi a budou je moci čerpat na své důchody.

 

  • Jaký zásah je podle Vás nezbytný, aby se omezila korupce? Navrhnete tento krok, pokud s ním nepřijde sněmovna?

Pro omezení či důslednějšímu bránění korupci nestačí jen přijmout „nějaký zákon“ a myslet si, že bude vystaráno. Nebude. Stav na jednotlivých stupních státní správy a samosprávy je značně vzdálený od veřejné kontroly. Nelze ji zaměňovat zveřejňováním na internetu. Nejen papír, ale i internet snese ledacos. Mělo by jít o větší komplex a systém opatření, kde protikorupční zákon je jen menším základem. Kontrola by měla být několikastupňová vnitřní i vnější. Je do ní třeba zakomponovat i podnikatelské prostředí, odbory, zaměřit na ní i více podíl iniciativních a poradních orgánů v rámci samosprávy (výbory zastupitelstev a komisí Rady), včetně přesněji specifikovaného postavení nezávislých organizací, které se bojem proti korupci zabývají i v rámci evropského rozměru. Je třeba vytvořit jasná pravidla chování politiků a o etickém kodexu, který by obsahoval i represi je třeba nejen mluvit, ale konečně jej přijmout (několik variant je v různých zásuvkách zpracovaných, včetně „zásuvky“ mého stolu).

 

  • Pokud vláda navrhne změnu ústavy, která by zavedla přímou volbu prezidenta, podpoříte ji? A pokud bude příští hlavu státu volit parlament, komu z nyní navrhovaných osobností byste dali svůj hlas?    

Jsem pro přímou volbu prezidenta i starostů obcí s jasně formulovanými kompetencemi mezi jejich úřadem, PS a zastupitelstvy. Nevím o žádných navrhovaných osobnostech na úřad prezidenta ČR. Domnívám se, že otázka konkrétních návrhů pro volbu PS PČR není zatím na pořadu dne.