A co stála volba nepřímá, že?

 

Prezident Klaus je proti přímé volbě prezidenta. Jeho kancléř Jiří Weigl komentuje prezidentovy představy spíše ve smyslu změn pravidel pro posílení pozice budoucích vlád. Jako argument „proti“ uvádí mj. také další finance na volební kampaň.

Osobně nejsem pro „změnu pravidel“, tedy minimálně do doby, než by se vidělo, o jaká pravidla by vlastně mělo jít. Strany si podle mého názoru lepší renomé u občanů nezískají formálním posílením svých pozic, ale spíše srozumitelným a věcným obsahovým záměrem svých programových představ. Z pohledu např. současné vládní koalice je absence zmíněného docela evidentní. Upozorňuje na to konec konců i sám prezident.

Asi by mě mohlo těšit, že prezident nechce další finance do již natolik napnutého rozpočtu, mj. také na volební procedury. Je ale dobré si připomenout, že to je právě ono. Zatím totiž vynakládané finance nikoho příliš neznepokojovaly, kritické hlasy zněly jako hlas volajících na poušti, ač již nyní jsou vyháněny i na české poměry do nezanedbatelných sum pocházejících jednak ze zdrojů stranám vlastních, potažmo daňových poplatníků, ale především soukromých, které si tak předem zajišťují svůj budoucí vliv. Tedy pokud by toto měl prezident na mysli i směrem k volební proceduře probíhající - nic proti. Ale to si nemám důvod myslet. Navíc chce-li budoucí „silné vlády“.

Takže osobně nemám důvod vidět, že by „přímá volba“ z podobných důvodů nějak výrazně zasáhla do situace v ČR. Naopak. Mohla-li by zasáhnout, pak s ohledem na posílení rozhodovacích pravomocí občanů, ač ve hře je jistě řada dalších aspektů spojených třeba právě s tím, že pohodlnější je dohodnout si někde v klidu „zákulisí“ podporu tomu či onomu kandidátovi, když na tom učiním závislými ty, o nichž se uvažuje jako o potenciálních strůjcích „silných vlád“.

Ta poslední, nepřímá volba tzv. zavedenými stranami ukázala napříč spektrem, kam až je možno zajít, pokud více než na názoru lidí záleží na úzce stranických ambicích jednotlivců a stran zleva doprava. A ptejme se, jestli právě tento způsob nestál daňové poplatníky, občany mnohem více než zmiňovaná volba přímá, že!