NÁZORY A KOMENTÁŘE

V této sekci webu zveřejňujeme další čísla našeho obšťastníku INFO OMMO. Starší verzi webu OMMO s archivem článků najdete na https://ommo1.webnode.cz/. Dáme po domluvě prostor také Vašim názorům, jenž nám můžete posílat.

protože se nám někteří z vás v poslední době ozývají telefonicky a ptají se, kterak vnímáme řešení o přestěhování a opravách městské knihovny v Mostě, reagujeme také těmito řádky. Speciálně se někteří dožadují postoje jednatele našeho hnutí pana Vlastimila Balína, dovolíme si proto některé rádoby "horké hlavy" poněkud "zchladit". Připomeneme, jistě...

Na zastupitelstvu ze dne 9.12. 2019 jsme hlasovali o příspěvku pro Hospic sv. Kleofáše. Hospic žádal o dotaci 200 tis. Kč, ale vedení města navrhlo pouze 100 tis. Kč. Z tohoto bodu se rozvinula diskuse o financování soc. služeb v Třeboni. Starosta zdůvodnil snížení příspěvku počtem klientů. Tento argument má však velmi nízkou vypovídací hodnotu....

ale i ti, co čas od času zabloudíte na tyto stránky, ti, kteří nám třeba - potajmu- držíte palce nebo jen projedete obsahem "cože to za podivnost"... Takže... V letošním roce si OMMO připomene 10 let od svého vzniku, a také už trvání. Nebudeme jistě jen bilancovat. I nadále vám budeme předkládat něco ze svých názorů či námětů. Budeme...

INFO OMMO


PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ, CO JE NOVÉHO

INFO OMMO je pravidelně nepravidelný "obšťastník", vychází od r. 2010 jako el. newsletter politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO). Je elektronicky šířen bezplatně členům, sympatizantům a dalším příp. zájemcům. Zveřejněné informace a autorské texty jsou s vědomím autorů či poukazem na zdroj.

od roku 2010