Proč jsem nepodpořil prodej KD Repre Most

 

/Se svým přístupem k problematice prodeje KD Repre Most v dosti zajímavých, a možná ne všem známým faktům a souvislostem nás ve svém článku seznámil senátor a zastupitel města Mostu V. Balín./

Dalo by se odpovědět stručně – minimálně proto, že jsem kandidoval za KSČM, která měla ve svém Volebním programu – Chceme čisté město mimo jiné: vytvořit podmínky provozu hradu Hněvín a Kulturního domu Repre pod přímou správou města nebo aby byl zajištěn jeho mnohem větší vliv na fungování obou zařízení, vytvořit tím i možnosti pro schůzovou činnost a další aktivity zájmových, společenských a kulturních organizací, hnutí a spolků. Nic z toho prodej KD Repre nezabezpečuje. Naopak. Mnohem podivnější, alespoň pro mě, kdo jako zastupitel města má informace, jsou další skutečnosti. Prodej se nakonec odehrál za pouhých 28 mil. Kč, když při uplatnění tzv. pravidla „de minimis“ se kupujícímu odečetlo ještě 5 mil. Kč z finální ceny, tzv. porovnávací hodnoty 33 045 330,- Kč.

Porovnávejme dále: tzv. reprodukční hodnota nemovitosti a pozemků činí dle znaleckého posudku 520 267 968,- Kč, tedy přes půl miliardy korun českých! Z toho budova, jejíž opotřebení je stanoveno na 53, 157 %, tvořila 243 709 124,- Kč. Jen za pozemky v rozsahu 18 146 m², které jsou v cenové mapě města v té nejvyšší cenové hladině je v posudku uváděna částka 27 219 000,- Kč. Nehledě na skutečnost, že v materiálu pro jednání ZmM se uváděla rozloha prodávaných pozemků někde kolem 19 500 m². (?)

Půlmiliardová hodnota byla před očima občanů města prodána za směšných 28 mil. Kč.

Zajímavé je se seznámit s tzv. silnými stránkami a slabými stránkami prodávaného KD Repre.

Na straně silných stránek se „nesměle“ krčí 5 položek (obsahově dle mě však dosti silných): stavba je pro víceúčelové využití, má dominantní postavení ve městě, má dobrý stavební stav (!) a netradiční konstrukční řešení nosných částí stavby (!), dobré dispoziční řešení, pozemky v centrální části města.

Na straně slabých stránek je „překvapivě“ hned 7 položek, z nichž většina úzce souvisí právě se způsobem hospodaření s touto nemovitostí ze strany města: vysoké provozní náklady, zásobování podzemním tunelem ve vlastnictví jiného subjektu (?), pozemky u objektu ve vlastnictví jiného subjektu (?), omezený příjezd k objektu (duplicitní bod), opotřebení konstrukcí s krátkodobou životností (? „sakra“ postřeh, použitelný u téměř každé podobné stavby), morální opotřebení vybavení a technologií, nedostatečná údržba (dtto předchozí body), užívání pozemků v západní části území je omezeno vloženými věcnými břemeny (?).

Diví se snad ještě někdo, kromě kolegů ze ZmM, některých „spřízněných“ médií a v nich pracujících novinářů, že jsem se zdržel? Musím souhlasit s těmi hlasy, a ty jsem též slyšel, že jsem se zachoval zbaběle – měl jsem být proti tomuto prodeji. Opravdu se mi příčí vize jako občanovi Mostu a rodákovi z Mostecka, abych viděl rozhodující dominanty a činnosti ovlivňující chod a statutárního města Most a život v něm v soukromých rukách jedné firmy. A prodaných doslova „za babku“. Ještě jen dodávám, že rádoby argumenty náměstků primátora H. Jeníčkové a J. Kurcina mi zněly tak nějak hluše ve vztahu k zájmům občanů města Mostu.

 

Diskusní téma: Proč jsem nepodpořil prodej KD Repre Most

Jen já

Nevím proč jsem byl jen já v reakci na Nové Repre Most u UK.Je to tak že se Mostečané nezajímají o své blaho v centru Mostu.Snad se nebude opakovat 80-90.léta kdy se zbouralo staré město a zas Most začínal od znova tak proč nezachovat toto město.Dnes v rukou Jeníčkové a dalších opilích osob na Magistrátu.Nerjednají pro mostečany ale jen a jen pro sebe

souhlas

Repre je města a tak by to taky mnělo zůstat a né se nechat po kousíčkách rozprodat dyt tu zachvíli nic naše už nebude nejsem rodačka ale i tak se my to nelíbý prodat prodat...copak se o své nedokážeme samy postarat kdepak jsou "zlaté ručičky a všichni dohromady uděláme moc?že nejsou firmy?a co ti nezamněstnaní zaučit při chodu uši mají všichni a oči taky, materiál? dyt se to tady stále někde ohání charitou a sponzorama tak co takhle výpomoc, nějaké ůlevy nebo, jiná varianta na oplátku ,ale s rozumem a legálně.dříve to fungovalo a co všechno se postavylo a vylepšilo.oni by se našly pracanti i já bych se ráda klydně přidala když, je to pro nás a na dobrou věc je to naše a chceme to tu mít pěkné ,nebo ne?

Přidat nový příspěvek