L. Vaněk: OMMO - snaha o změnu aneb občan v politice a do politiky

/O důvodech, smyslu a směřování polit. hnutí OMMO se rozepisuje jeho předseda L. Vaněk. Doba pokročila, jistě budou jeho úvahy dále pokračovat a rád vás s nimi seznámí/.

Komu by se nepřejedlo stále stejné jídlo v závodní jídelně či kantýně. Komu by se nezprotivil stále stejný jídelní lístek v místní restauraci a kdo by byl spokojen se stále dražším jídlem, zvláště když se z něj stále častěji a více line zápach? Pokusme se proto o vlastní kuchyň a nabídněme kuchaře, kteří nám naslouchají a jsou ochotni vařit hlavně podle našich chutí.

Nedivme se, že vzniká řada nových politických uskupení, která mají na vývěsních štítech „Chceme změnu“. Je stále zřetelnější, že nestačí jen vážně uvažovat o politice na komunální úrovni, ale aktivně do politiky a jejích procesů vstoupit a ovlivňovat je. K tomuto krédu se hlásí i OMMO, chce mu dát svou představu, obsah i tváře, které prostor pro změny více lidem přiblíží a také je do něj vtáhne. Mnozí z našich kandidátů Vám budou známi jako sousedé, známí, přátelé, potkáváte je na ulicích, nebo je zatím neznáte. Část z nich má v politice, z politiky i s politikou své zkušenosti v právě docela pestrém spektru chutí i nechutí.

Portfolio nápadů a možností, jak řešit stále více se vzdouvající moře problémů není u nás tímto zdaleka vyčerpáno. Myslím podnětů, nápadů i problémů Vás, občanů! To je to, co naplňuje obsah našeho volebního programu a z čeho vychází filozofie politického hnutí „Občané městu, město občanům“. OMMO, nově vzniklé politické hnutí je otevřeno všem čestným občanům, kteří mají chuť a potřebu se podílet na veřejném dění nejen v našem městě. Vznikají místní uskupení OMMO i v jiných lokalitách, jako je Lom u Litvínova, Lužice, Znojmo a zcela jistě v dalších regionech. Naše logo, které zobrazuje do všech stran otevřený fragment skládačky, tuto skutečnost podtrhuje a vystihuje poměrně zřetelně. Jsme otevřeni spolupráci především mezi občany a s nimi, dále s těmi subjekty, které si nutnost změn uvědomují z pohledu takových zásad jako umění naslouchat, diskutovat, být čitelnými, mít schopnosti a dovednosti z různých profesí i sociálního prostředí.

Prohlubování demokracie a občanské společnosti je spolu s potíráním korupce, rozumným a šetrným hospodařením s veřejnými financemi jedním z našich hlavních cílů. Právě korupce rozměrů obřího hlavonožce a s tím úzce spojené mrhání veřejnými prostředky na předražené projekty je také mj. jedním z hlavních důvodů celkové zadluženosti rozpočtů. A v konečném důsledku každého z nás! Nejsme pro bezbřehé škrtání ve výdajích rozpočtů, ale pro uvážlivé nastartování a propojení státní podpory a pomoci směrem k rozhýbání soukromých aktivit, a to právě např. v komunální sféře, která, jako třeba Mostecko, trpí silnými neduhy dosud pokulhávajících strukturálních změn.

Kvalitních odborníků na různých úrovních státní správy a samosprávy je jistě dost. Co ale určitě pokulhává nebo chybí, je odpovědné rozhodování politiků a hlavně důsledná kontrola. Právě kontrola a vymáhání odpovědnosti na politicích musejí být aplikovány až s „inkvizitorskou úporností“. Tedy jakési propojení odbornosti, realizace, politického zadání, kontrolních mechanismů za účasti občanského prvku v podobě vzájemné informovanosti, komunikace a výměny zkušeností. Špatná rozhodnutí odpovědných osob musejí být  řešena, a ne zametána pod koberec či dokonce z “taktických” důvodů zapomenuta.

Veřejné zakázky musejí být deklarovány zcela jednoznačně a nesmějí být ušity na míru jen konkrétním firmám. Firmy, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky, nemohou mít problém s rozkrytím všech svých vlastnických vazeb, aby bylo možno vyloučit finanční zainteresovanost těch, kteří o zakázkách rozhodují.

Zákony a obecná pravidla soužití musejí platit vždy a za všech okolností pro všechny stejně. Pokud bude existovat možnost pro určité skupiny lidí jednoduše se vyvléknout z politické, neřkuli ekonomické a trestní odpovědnosti za své činy, nebude nikdy možné ani doufat v jakékoli zlepšení jak politické, tak občanské kultury ve společnosti.

Zástupci občanů v našich řadách musejí mít takové morální kvality, aby tyto úkoly se ctí zvládli. Završením této koncepce nutně musí být takový stupeň přímé demokracie, aby měl každý občan právo a hlavně možnost kontroly a aktivního podílu na samosprávě.

Toto je základní nabídka jídelníčku té naší závodní kuchyně. „Minutky“ jsme odhodláni připravit dle možností, na přání strávníka – občana. Pokud budeme mít možnost prokázat své kuchařské umění, rozhodně nečekejte gurmánské speciality pro několik vyvolených a „blafy“ pro ty ostatní, ale poctivou domácí kuchyni pro všechny, kdo o ni stojí! 

(29.06.2010; publikováno na www.parlamentnilisty.cz; )