H. Svobodová: Krátký postřeh na téma "regionalismus"

Čti Beroun Berounem, Vysoké Mýto Vysokým Mýtem a Most Mostem

Občas je dobré zapátrat v dílně autorské. V dílně, která prošla nejenom testem historie, logice se v ní daří, a pokud přeci jen nastane nějaká ta třenice, nic nebrání argumentům, aby zkusily své štěstí. Zapátrám-li v Čapkově Zóon Politikon, nemohu minout jeho úvahu na téma „malých poměrů“. Ač vznikla už ve dvacátých letech minulého století, promlouvá k dnešku, jako zřejmě neminula včerejšek a do budoucna bude mít ještě hodně co říci.

 Co tedy K. Čapek sděluje svým následovníkům: „Regionalismus, boj o život a záchranu lokálních ústředí, se vede jenom ve jménu místních kramářů a ševců, ale také ne pod vlajkou folkloristického svérázu; jde o něco víc; jde o organizaci života. Buď se stane venkov fabrikou na zrní, nebo zůstane domovem, ve kterém se žije. Aby byl domovem, musí být omezen; musí se stát krajem pro sebe. Ještě několika nitkami visí na lokálních centrech; ale zchátrají-li tato centra a stanou-li se skutečně malými a k smrti nudnými, rozpadne se tato nejstarší organizace našeho světa nadobro. Což bych, pokud mne se týče, považoval za větší pohromu, než je morová rána. Regionalismus čeká na své politiky: na lidi nadšední ideou, že Beroun musí být Berounem a Vysoké Mýto Vysokým Mýtem, a ne nějakým bídným a jen dočasně snesitelným místem, ve kterém se trpí na malé poměry.“ (16)

Po létech se podobná úvaha může zdát opět „nadšední“ v tom, že hranice mezi „centrem a perifériemi“ se tzv. stírají. A i když se stírají, nemizejí. Naopak. Jejich problémy přetrvávají, jen jsou tu více, tu méně čitelné. Rizika „čitelnosti“ rostou s působením nerovnováhy na trhu s informacemi. Přesto jsou regiony dnes zdroji moci skryté i neskrývané. V souladu s Čapkem a dobovou zkušeností je možné poznamenat, že „není malých poměrů“, jen počet „snesitelných míst“ začíná být jako šafránu… (has)