Výroční finanční zprávy politického hnutí OMMO

VFZ za rok 2017

OMMO zaslalo také za rok 2017 VFZ ÚDHPSH ... titulní stránka VFZ za rok 2017.pdf (507558). VFZ za rok 2017 je k dispozici elektronicky a k zaslání na vyžádání viz formulář Jak požádat o zaslání textu...
Celý článek

VFZ za rok 2016

Na vyžádání zašleme ke zhlédnutí celý text VFZ polit. hnutí OMMO za rok 2016 (podrobnosti viz text Jak požádat o zaslání textu VFZ za příslušné období). V současné době VFZ podléhají správě ÚŘADU PRO...
Celý článek

Polit. hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) podává VFZ od doby svého vzniku, tzn. od r. 2010. Od té doby byly tyto zprávy (fyzicky) k nahlédnutí v Parlamentní knihovně ČR. Vzhledem k tomu, že  vznikl: "Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí byl zřízen zákonem č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve zně ní pozdějších předpisů, a další související zákony. Činnost úřadu je dále regulována zákonem č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony." (zdroj: udhpsh.cz/#o-nas), od července 2017 se také agenda typu VFZ politických subjektů přesouvá do režimu správy tohoto úřadu.

Také my jsme se rozhodli na požádání zaslat příp. i vám text VFZ od r. 2016. Další upoutávky na VFZ budou vkládány za příslušná období. Pro vyžádání o zaslání VFZ vyplňte formulář uprostřed v této sekci stránek.

Jak požádat o zaslání textu VFZ za příslušné období

Zadejte prosím odpovídající a věrohodné údaje: Jméno, příjmení, e-mail, město/obec, PSČ. Děkujeme.