Společná kandidátka SZ a OMMO pod číslem 10

Volební program a články společné kandidátky 

SZ a OMMO 

trebon.zeleni.cz/volebni-noviny-c-1-program-clanky-kandidatu/

 

Občané kandidující na společné kandidátce OMMO a SZ v Třeboni

Pořadí Jméno, příjmení, titl. věk profese (sociální zařazení)
1. Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. 39 let ekonom, vysokoškolský pedagog
2. Bc. Petr Michal 43 let vrchní komisař Policie ČR
3. Vít Zavadil 41 let podnikatel
4.

Prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.

51 let   

vědecký pracovník, VŠ pedagog

5. Bc. Martin Hrneček 35 let státní zaměstnanec
6.

Dana Polenová

44 let

státní zaměstnanec České pošty

7.

Jan Makovička

61 let

hlavní fyziatr a vedoucí balneoprovozu

a wellnesscentra Lázní Aurora

8.

Mgr. Zdeněk Kučera

52 let

středoškolský učitel

9. Martin Smolek 37 let vedoucí údržby
10.

Květuše Lišková

55 let

OSVČ

11.

Filip Holzer

25 let

živnostník, muzikant

12. Ing. Štěpán Papáček, Ph.D. 51 let vědecký pracovník, VŠ pedagog
13. Mgr. Matouš Šimek 32 let lektor ekologické výchovy
14.

Vladimír Vohák

49 let

pracovník wellnesscentra - plavčík

15.

RNDr. Milada Vítová, Ph.D.

43 let

vědecká pracovnice, VŠ pedagog

16. Michal Barnáš 40 let bchodní zástupce
17. Marta Chalupná 48 let optik-optometrista
18. Bc. Vendula Přibylová 24 let učitelka mateřské školky
19.

Pavel Zeman

34 let

pracovník v sociálních službách

20.

Helena Sládková

32 let

zástupce vedoucího

21.

Jaromír Hřebecký

62 let

důchodce

22.

Marie Pokorná

52 let

administrativní pracovník

23. Martin Nečas 29 let obchodní zástupce
24. Michaela Karochová 21 let studentka
25.

Jan Lukavský

28 let

živnostník