Ideově - politický program OMMO

  • Občan v politice

Politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO)[1] se ve svých programových východiscích řídí především zásadním a čitelným „občanským principem“[2], od něhož odvozuje své působení ve společnosti a chce je dále rozšiřovat v souladu se stupněm vědeckého poznání, zejména v oblasti politiky a společenských věd obecně, v koordinaci se zkušenostmi z každodenního praktického života. 

Je nám blízká myšlenka občanské společnosti. Jedním z našich inspiračních zdrojů je Čapkův výrok „Pro svou osobu netoužím dělat politiku, ale silně bych si přál politicky žít.“  Ve světle, nebo spíše stínu každodennosti se vytrácí smysl a význam občanovy politické role, která by měla být zásadní politickou devizou demokratické společnosti a jež je podceňována „shora“, stejně jako „zdola“, občan si ji plně neuvědomuje, resp. nedoceňuje ji. 

Politika je v současnosti vnímána především jako záležitost politických stran, zejména těch tzv. tradičních, tvrdících o sobě, že jsou masové, mající tzv. správný ideový a ideologický profil, nebo sponzory (často raději vše dohromady a v „tichosti“), kteří jimi manipulují především v duchu svých vlastních zájmů a potřeb. „Stranickost“ se často oceňuje více než „občanský princip“, který se sice zhodnocuje např. v době voleb, ale průběžně se stává jakýmsi vazalem zájmů těch či oněch stran.

Nechceme jít proti proudu za každou cenu nebo si hrát na jakési svědomí své doby. Chceme se dále profilovat jako subjekt, kterému se neprotiví zdravý rozum, občanská slušnost, politická korektnost, komunikační a informační dovednosti, ideová a programová vyváženost s ohledem na smysl, účel i prostředky k jejich dosažení.

/celý TEXT programu ve formátu pdf také ke stažení polit-program-ommo_03-2017.pdf/

 


[1] KONTAKTY: Občané městu, město občanům (OMMO), Moskevská 1463, 434 01 MOST, tel. +420 605 87 03 46, mailto:hnutiommo@hnutiommo.cz, https://www.hnutiommo.cz

[2] Občanský princip, tedy občan v politice jako „míra všech věci“, tzn., občanem politika nekončí, ale začíná. Člověk se o politiku zajímá, rozhoduje v ní, řídí a organizuje.

 

Diskusní téma: Ideově - politický program OMMO

Ideově - politický program OMMO

Přečtením volebního programu, kdybych měla klobouk, tak smekám. Je velmi promyšlený a nezapomíná na všechny oblasti týkající se spravedlivého a rovnocenného žití občanů. Přeji jen, aby síla volebních hlasů byla taková, aby podpořila dosáhnout dané cíle v programu. Jak je tam v některých věcech naznačeno, že nebude to cesta lehká. Za podpory hlasů a dosažení vítězství ve volbách je dána možnost je plnit . Velmi tomu přeji, aby se to podařilo.

Re: Ideově - politický program OMMO

Jsme rádi za Váš zájem a určitě se nám hodí reakce a připomínky, které by šlo zapracovat, pokud by to pomohlo rozvinout určitou logiku a názorovu platformu přímé účasti občanů na politickém i ekonomickém dění.

Přidat nový příspěvek