OMMO ...ejhle člověk!

Občané městu, město občanům

Moskevská 1463/37
Most 434 01
+ 420 605 870 346
hnutiommo@hnutiommo.cz

VOLEBNÍ PROGRAM OMMO (2014) v Bakově nad Jizerou... Volební program OMMO v Bakově n. J.

Zleva doprava: Václav Grünwald, zastupitel a místostarosta města, (OMMO), Jaroslava Čermáková, členka RaM, (OMMO), Vladimír Šlégl, člen finančního výboru, (OMMO).