OMMO ...ejhle člověk!

Občané městu, město občanům

Moskevská 1463/37
Most 434 01
+ 420 605 870 346
hnutiommo@hnutiommo.cz

VOLEBNÍ PROGRAM Společně pro Třeboň (SZ a OMMO - 2014) ... trebon.zeleni.cz/volebni-noviny-c-1-program-clanky-kandidatu/ 

Zleva doprava: Ing. Jiří Vopátek, Ph. D., ekonom, vysokoškolský pedagog, (SZ), Mgr. Petr Michal, vrchní komisař Policie ČR, (OMMO), prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph. D., vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, (SZ).

Společně pro Třeboň. Zastupitelé SZ a OMMO v Třeboni.