Společně pro Třeboň. Zastupitelé SZ a OMMO v Třeboni.

Zleva doprava: Ing. Jiří Vopátek, Ph. D., ekonom, vysokoškolský pedagog, (SZ), Mgr. Petr Michal, vrchní komisař Policie ČR, (OMMO), prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph. D., vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, (SZ).

VOLEBNÍ PROGRAM Společně pro Třeboň (SZ a OMMO - 2014) ... trebon.zeleni.cz/volebni-noviny-c-1-program-clanky-kandidatu/