Zastupitelstvo města č. 3/15. 12. 2014

04.01.2015 15:37

Třeboňský rozpočet na rok 2015

Zastupitelstvo města na svém jednání 15. 12. 2014 schválilo rozpočet města na rok 2015 (Rozpočet na rok 2015 . tabulka). Rozpočet města počítá s celkovými příjmy včetně Sociálního fondu ve výši 302,2 mil. Kč (Příjmy schváleného rozpočtu na rok 2015) a s celkovými výdaji včetně Sociálního fondu ve výši přes 316,6 mil. Kč (Výdaje schváleného rozpočtu na rok 2015). Záporné saldo ve výši přes -14,4 mil. Kč spolu s úhradou dříve přijatých úvěrů (přes -11,6 mil. Kč) bude uhrazeno z přebytku hospodaření z roku 2014 (+26,1 mil. Kč). ... více na trebon.zeleni.cz/zastupitelstvo-mesta-c-315-12-2014/