Vážení občané,

09.03.2012 21:24

ptáte-li se na důvody, pro něž volíme tuto formu oslovení, pak vězte, že jsou jednoduché. Chceme získat Vaši podporu a můžeme Vám nabídnout tu svou. Jde o formu vzájemné komunikace, výměny informací, názorů, námětů, ale i osobních setkávání, ať už jako členové, sympatizanti, nebo prostě jen tak – ze zvídavosti či zvědavosti(?). Nenutíme, ale nabízíme, a to serióznost, slušnost, určitou odbornost, toleranci i další formy vzájemné kooperace.

Jak nás můžete podpořit Vy:

ČLENSTVÍM - můžete se stát společně s námi členy politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO). Pro Vaši informovanost můžete navštívit následující odkazy:

JAKO SYMPATIZANTI - na činnosti politického hnutí OMMO se můžete podílet jako „sympatizanti“, tedy pokud nechcete z nějakých důvodů být přímo členy. Více o tom pojednává právě Organizační řád v čl. IV

Naše spolupráce může mít např. podobu: odbornou, tzn. pomoci nám svými náměty a nápady, zkušenostmi a názory při tvorbě programů, témat apod. Zapojení se do konkrétní formy činnosti – např. volnočasové aktivity, politické (informace z míst, kde žijete, své zkušenosti z práce např. v samosprávě i státní správě apod.), technická (např. grafické náměty pro web OMMO), mediálně prezentační (pomoci s propagací hnutí – tisk propagačních materiálů, jejich distribuce apod.). Další náměty vítány!!!

FINANČNĚ - můžete nám zaslat také finanční podporu, a to v souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 424/1991 Sb. Nejlépe po vzájemném vyrozumění o tomto Vašem rozhodnutí na mail hnutiommo@hnutiommo.cz nebo tel. + 420 605 87 03 46. Svůj příspěvek můžete zaslat jako sympatizanti OMMO. Můžeme také uzavřít smlouvu o výši příspěvku, jíž můžete příp. uplatnit ve svém účetnictví. Ekonomické fungování hnutí OMMO je dle zákona zahrnuto v účetnictví, které podléhá pravidelné roční uzávěrce, auditu a je k dispozici v režimu výroční finanční zprávy. Číslo účtu OMMO je 238 341 470/0300

můžete nám zaslat také finanční podporu, a to v souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 424/1991 Sb. Nejlépe po vzájemném vyrozumění o tomto Vašem rozhodnutí na mail nebo tel. + 420 605 87 03 46. Svůj příspěvek můžete zaslat jako sympatizanti OMMO. Můžeme také uzavřít smlouvu o výši příspěvku, jíž můžete příp. uplatnit ve svém účetnictví. Ekonomické fungování hnutí OMMO je dle zákona zahrnuto v účetnictví, které podléhá pravidelné roční uzávěrce, auditu a je k dispozici v režimu výroční účetní zprávy.INFO pro Vás -  lze si u nás objednat bezplatné zasílání newsletteru INFO OMMO na infoommo@hnutiommo.cz . Nabízíme Vám jeho vytváření společně s námi, stanete-li se dobrovolnými dopisovateli autorských textů, či nám doporučíte zajímavé informace, náměty odjinud apod. Zasílat můžete také autorské obrázky pro zpestření vzhledu s krátkým textem nebo popiskou. Jejich další šíření by probíhalo samozřejmě pouze s Vaším souhlasem předem. 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci

Podpora vzájemná!