„Třídní“ přístup? V Mostě se našel.

11.05.2016 16:49

Vzpomínám si na devadesátá léta minulého století, kdy se schvalovaly všechny zákonné úpravy o tom, že s "třídami" a "třídním bojem" si raději nezadat. Nemyslím si, že většina z nás těmto úpravám věnovala zásadní pozornost, a že vůbec panovalo porozumění, čeho se to vlastně máme bát, neříkat, hlásat, ba dokonce propagovat.  

KSČM, jako pokračovatelka KSČ, se distancovala, že by násilím, nedej bože revolucí, chtěla změnit nastupující polistopadové (1989) pořádky. Pravda, dovnitř strany to některými zarputilými ideology cloumalo, ale veskrze prošlo bez zásadních třenic. Na opakovaném zvolení některých poslanců za tuto stranu to nezměnilo nic, tedy určitě ne z důvodů neznalosti ideologie, k níž se strana údajně hlásit nepřestala. Již snad ne tak hlasitě, to jen někteří smělí, a nemysleme, že nerozumní, pronášeli sentence o tom, že "třídní boj" je objektivní vývojová tendence a probíhá, ať si to kapitalisté přejí či nikoliv. Tzn., aniž by bylo potřeba se k ní nějak příliš nahlas hlásit.

Takže třídní boj probíhá. S jeho projevy se setkáváme každodenně. Příkladem této logiky konec konců je i současná uprchlická krize. Pravda, není jen výsledkem třídní povahy těchto střetů, souvisí s řadou dalších (odvozených) sociokulturních faktorů. Pokud někdo bude chtít doplnit "islám", pak ano. Jenže i to náboženství je výsledkem třídních rozporů ve společnosti.

Stejně tak projevy antiislámské, antisemitské, fašizující, resp. to, co "podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, ..." Např. se nám v Mostě nabízí fašistická symbolika šířená ve veřejném prostoru, zčásti dokonce na pracovních strojích, aby se zřejmě dostalo většímu vyniknutí celému záměru (dělník, dělnická třída jsou přeci hlavními nositeli třídního boje?).

Symbolika hákového kříže je velmi názorná, ztotožněná historicky, kulturně i trestně právně, a sotva zaměnitelná. Pokud by chtěl dotyčný či dotyční šířit např. symboliku náboženskou (buddhismus), sportovní nebo zvěrokruhu, asi by mohl sáhnout k jiným znakům. Tedy zřejmě by nesáhl. Nechci předjímat, ale "autor" (autoři - proč mám dojem, že se u toho bavil nikoliv jen jeden?) nechtěl.

Co nám tato symbolika mimo jiné dalšího tlumočí v současnosti:

·        že jsou tací, pro něž má stále svůj význam a že stojí za to ji oživit, třeba právě v době, kdy xenofobie, a různé formy nesnášenlivosti v lůně té "třídní" působí napříč společností;

·        Most má pro tuto symboliku své podhoubí - region dlouhodobě se potýkající s vysokou nezaměstnaností - za současných podmínek neřešitelná situace, formy sociálně vyloučených lokalit se dokonce programově plánují určitými politickými uskupeními - např. Sdružení Mostečané Mostu (SMM) ústy některých svých mluvčích uvažuje tzv. nepřizpůsobivé vystěhovat mimo městskou aglomeraci (problémy pak podle nich zřejmě přestanou a "třídní boj" může mít tzv. volnou ruku, protože tahle "odsunutí" už svůj punc dostanou), inkluze směrem k budoucí generaci zdejší (nejenom) dnes malé a mladší populaci dostala přímo prezidentskou ťafku, protože ten verzi změn školského zákona nepřijal, na čele Ústeckého kraje jsou komunisté, kteří populismem vládnou jako programem (je to jednodušší opakovat, že "občané to přeci chtějí, resp. inkluzi nechtějí") a jeho projevy jen buď líbivě podporují, pózují na společných fotkách nebo vyrukují s "osvědčenou" kritikou "sociálnědemokratického otloukánka" ministra Dienstbiera;

·        je před krajskými a senátními volbami a mostecký region, neméně tak Ústecký kraj, se populistickým přístupům nebrání, naopak;

·        právě probíhající vládní politika rozdávání a zvyšování platů či jiných benefitů směrem k určitým sociálním a profesním skupinám se jistě zdůvodní. A zvýšení platů se sotva kdo bude bránit. Politici tomu svému taky ne (konec konců si to dokonce ošetřili zákonem a své "platové zvyšování" mají tak nějak ze zákona zautomatizované). Jen někteří možná řeknou, že by přidali více, čili o nějaké to procento volebních hlasů víc. Tady snad soupeří ČSSD s KSČM. Hnutí ANO ústy svého A. Babiše sem tam oponuje, i když ani tady není radno riskovat, protože třeba Ústecký kraj pro ANO zatím nevyznívá rostoucím počtem příznivců;

Takže, co s tou symbolikou? Budeme se dál spoléhat jen na "nižší" kvalifikaci o "podezření z trestného činu poškozování cizí věc..."[1]? A "třídní boj" budeme brát jako zastaralý vtip jisté části politického spektra, kterému dnes sama nerozumí, ale ráda na něm staví prospěch některých svých funkcionářů?


[1]Policisté prověřují fašistické symboly po městě.E-mostecko.cz [online]. Dostupné: http://www.e-mostecko.cz/zpravy/most/8564-policiste-proveruji-fasisticke-symboly-po-meste?pushcrew_powered[cit. 11. 5. 2016]