Tisková zpráva: OMMO rozšířilo počet subjektů pro krajské volby

07.08.2012 15:43

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) kandiduje do podzimních krajských voleb. Kandidátku jsme podali dnes na Krajském úřadě v Ústí nad Labem.

Politické hnutí vzniklo z iniciativy několika občanů v r. 2010 a má své zastoupení nejen na Ústecku, ale i na jihu Moravy a zkouší dále možnosti rozšíření své působnosti. Máme své zastupitele v těchto místech.

Na kandidátce jsou nejen členové hnutí OMMO, ale i občané profesně a sociálně z celého Ústeckého kraje. Mnozí jsou aktivně činní v rámci aktivit a iniciativ spojených s kritikou současné vlády, ekonomické a politické situace v zemi, spojené s rostoucí korupcí, nekompetentností řady zástupců na úrovni vlády i parlamentu, se systémem, který de facto upřednostňuje velké politické strany, o jejichž financování se dlouhodobě vedou kritické debaty bez výhledu na řešení, že se situace změní a zpřehlední.

Programově se chceme v kraji soustředit především na problematiku nevyjasněné trestné činnosti související nejen se složitou sociální a ekonomickou situací, ale také v nejvyšších politických patrech kraje (korupce, klientelismus apod.), výrazně zpřehlednit zejména systém výběrových řízení a poskytování dotací, zlepšit bezpečnostní problematiku v regionu, zaměřit se na vzdělanostní politiku a volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Reálně vážíme svoje síly a možnosti, přesto se chceme řídit tím, co jiné subjekty spíše pouze proklamují – že situace se může změnit, budou-li do ní moci zasahovat organizovaně sami občané a ponesou-li za své konání také odpovědnost. Chceme prosazovat širší ekonomickou participaci občanů.

Kandidátka OMMO je sestavena tzv. zdola a její zástupci jsou různých profesí a zaměření, nejde zdaleka o politické profesionály.

Naše finance jsou velmi skromné a budeme se opírat především o aktivity a bezprostřední kontakty na občany, voliče. Využijeme také prostředků internetové komunikace.

 

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO

 

Most, 07. 08. 2012