Role informací v dnešním světě - globalizace? Ano, i ebola

24.08.2014 11:54

…zřejmě kráčejí ruku v ruce.

Když se před nějakým časem v médiích objevily kusé zprávy o šířícím se infekčním onemocnění označovaném jako virus ebola, mj. rozpoznatelný jako krvácivá horečka, na africkém kontinentu, možná jsme si my, v Evropě, toho ani příliš nevšímali. Snad jsme tomu nevěnovali pozornost také proto, že přeci jde o Afriku a ta je od nás, Evropy, tzv. daleko....