Prezidentské povídání, díl XIII., aneb kecy, kecy, kecičky…

13.03.2013 12:12

Miloš Zeman již pevně sedí na presidentském stolci na Pražském hradě. Dál visí po celé ČR většina billboardů z volební kampaně, které plédují za jeho zvolení stylem „Volte Zemana, STOP této vládě!“. Zavěšování portrétů prezidenta se na úřadech chystá, na známkách si prezidenta budeme moci, zejména skalní fandové oblíznout co nevidět. Ano, Zeman na Hradě, a ona „tato“ vláda, zřejmě myšlena ta Nečasova, dále sídlí ve Strakově akademii. Neúplná je již několik měsíců jen díky svému konání, kdy na Ministerstvo obrany ČR za rychle odvolanou K. Peake nebyl jmenován ministr nový. Jinými slovy, ani přímá volba prezidenta, byť je určitě vítaným vylepšením demokratických mechanismů pro přímou účast občanů v politice, nezmírnila manipulaci právě s občanem, a jeho vnímáním některých procesů, jevů a reálií každodenního života.

Masáž či spíše manipulace občanským vědomím pokračuje. Jeden den se tvrdí cosi, aby bylo vzápětí, ne-li hned další den, tvrzen pravý opak, případně nějaká kosmetická úprava tvrzení předchozího. Jen skutečně dost naivní občan-volič se mohl domnívat, že dá hlas Zemanovi a Nečasova vláda končí. Stejně tak si bude muset tento občan počkat na plnění dalších slibů a volebních vábniček virtuálních realit. Některá tato „propagační falza“ se již odhalují. Pravda, zřejmě bez uvědomění si toho na straně manipulátorů a hlavně na straně manipulovaných občanů. Zkusme některá odhalit nebo alespoň popsat.

Nejdříve je třeba poděkovat některým protagonistům Zemanova vítězného týmu „volebního divadla“ a samotnému úspěšnému kandidátovi, že se spolehlivě odhalují sami. Naposledy tak učinil v rozhovoru pro deník Právo ve středu 13. 3. 2013 (výtah na portálu Novinky.cz).

Nový prezident ČR M. Zeman se nechal slyšet, že až on bude na Hradě, nebudou mezi úředníky politici, ale odborně zdatní a morálně bezúhonní státní úředníci nepodléhající žádnému politickému sekretariátu. Nyní, po bezprecedentních slovech kandidáta na post kancléře předsedy SPOZ V. Mynáře, že hodlá pozici využít ve prospěch své strany (SPOZ) a odejde jen z funkce jejího předsedy, členství si ponechá, se M. Zeman vyjádřil, že členství ve straně není na překážku výkonu funkce kancléře. Ještě skromně dodal „jeho“ úřadu. A já naiva se domníval, že prezident ČR je úřadem pro občany ČR, zejména, když jeho mandát – úřad vznikl právě přímou občanskou volbou. Prezident ještě k problému, k němuž zaujímal v době volební kampaně mnohem vyhraněnější stanoviska, dodal, že „Mynář bude moci funkci kancléře vykonávat jen jako řadový člen zemanovců a bude-li ve svém volném čase propagovat stranu, je jeho věcí“. Au, to bolí….. Ještě zřejmě bude muset pan Mynář vždy říkat – nyní k vám promlouvám jen jako člen SPOZ. Jenže ti, k nimž bude promlouvat, si určitě neodmyslí jeho funkci kancléře.

Podobně podivně zní reakce prezidenta na petici reagující kriticky na část jeho inauguračního projevu, zejména pasáže týkající se tzv. ostrůvků negativní deviace, za něž mimo jiné označil i média (především prý Mf Dnes a LN). Vnímá tuto kritiku, byť se s peticí ještě neseznámil, neví, o jaké osobnosti jde, jako „útok na svobodu svého slova.“ Pan prezident určitě zná, že svoboda každého jedince končí tam, kde začíná svoboda jedince jiného. Nabízí se obráceně pojatá paralela na známé – „paní učitelko, ale on mi Pepíček rozšlapal bábovičku první…“ Jenže zde by to muselo být – vážený pane redaktore, já jim rozšlapal jejich bábovičky jako první a oni si nyní troufají rozšlapávat ty moje? Tak to ohrožují moji svobodu slova…. Nezaútočil snad ve svém inauguračním projevu M. Zeman na pozici médií? Vůbec to nelze zmírňovat tvrzením, že šlo a jde jen o některá média (údajně ta zlá… a která jsou tedy ta dobrá?). Prezident jen potvrdil svůj dlouhodobý a mnohokráte projevený negativní vztah a neomalenost vůči médiím a novinářům již ze svého předchozího angažmá v politice.

Asi si budeme muset zvyknout na tuto, vůči ostatním se vymezující rétoriku. Konečně, nebudeme si přeci muset zvykat na něco nového. Bude to jen „klausovština v tak nějak jiném, zemanovském hávu“. Nakonec jde přeci jen a jen o názor člověka, který je shodou náhod ve funkci prezidenta ČR a on nám, poddaným své návrhy a názory nevnucuje, jen je říká. Vždyť i na nadcházející sjezd ČSSD jde říci své názory, např. na to, aby „ČSSD začala mnohem více upřednostňovat zkušené komunální a regionální politiky, vždyť jde o běžný západoevropský a dokonce i americký model  a měli bychom jej více využívat.“  To je sice pravda, ale stejná pravda je, že právě na komunální úrovni se začalo masivním způsobem rozvíjet podhoubí pro protekcionismus, klientelismus a korupci. Nakonec – jakými že to na komunální a regionální úrovni prošel funkcemi a zkušeností současný prezident ČR pan M. Zeman? Vykonával někdy alespoň funkci „řadového“ zastupitele obce?

Doslova „argumentační dardou“ a důkazem toho, jak má zřejmě prezident své návrhy a doporučení doslova „vymakané“ je ovšem jeho odpověď redaktorovi Práva J. Ovčáčkovi na otázku k problematice zavedení majetkových přiznání. Dovolím si pro přesnost uvést doslovné znění:

Otázka: V inauguračním projevu jste zmínil zavedení majetkových přiznání. V rámci Sněmovny od stran vládní koalice zaznělo v tomto směru odmítavé stanovisko. Takže to vypadá, že nyní nemá tento návrh šanci. Budete přesto majetková přiznání i v tomto volebním období prosazovat?

Odpověď: Víte, kdyby člověk prosazoval jenom návrhy, o kterých má stoprocentní jistotu, že projdou, tak by dělal velice málo. Ono se říká, že pravda zpravidla vzniká z menšinového názoru. Čímž neříkám, že každý menšinový názor je pravdivý. Domnívám se, a v tom jsem se soc. dem. zcela zajedno, že skutečná majetková přiznání mohou být účinným nástrojem boje proti korupci. Liším se ovšem od soc. dem. v jejím názoru na tzv. prohibitivní daň 76 procent, protože se domnívám, že to je totéž, jako když zloděj ukradne auto, vy toho zloděje chytíte, ale řeknete mu, že si může nechat 24 procent. To znamená například volant, přístrojovou desku a první dvě sedačky.

Nezbývá než se společně těšit na další promluvy, kroky a konání pana prezidenta. Třeba první šťavnatou příležitostí bude hned vzpomenutý nadcházející sjezd ČSSD.   

více také na www.balin.cz