Politické hnutí OMMO k volbám do zastupitelstev krajů a senátu v r. 2016

02.10.2016 19:35

Vážení občané, voliči,

s blížícími se volbami do krajských zastupitelstev a části Senátu PČR vybíráme a rozhodujeme se koho volit. Tato otázka se objevuje téměř pokaždé, mají-li proběhnout různé typy voleb. Jsou tací z nás, kteří skutečně tuto otázku zkoumají, a chodí nám některé dotazy ohledně doporučení, koho si mají v poměrně četné nabídce stran a hnutí občané vybrat.

Politické hnutí Občané městu, město občanům nekandiduje v těchto volbách ani do krajů, ani do senátu. O důvodech, proč tomu tak je, píšeme http://www.hnutiommo.cz/news/politicke-hnuti-ommo-o-sve-ucasti-v-podzimnich-krajskych-a-senatnich-volbach-v-r-2016/.

Ptáte-li se, co hnutí OMMO doporučuje či dokonce Vám řekne, že volbou toho nebo toho děláte to nejlepší především pro sebe, pak takové sdělení od nás zřejmě neobdržíte. Naplnění volebního práva je věcí vlastního osobního rozhodnutí, které by nemělo postrádat potřebnou míru odpovědnosti. Takže:

·         Jděte k volbám a volte.

·         Koho volit? To určitě dokážete nejlépe zvážit Vy sami, stejně jako Vás o své volbě přesvědčují ti, co tolik stojí o Vaše hlasy. Ptejte se a zkoumejte, co se děje po jejich zvolení.

·         Po dobrých zkušenostech se zástupci Strany Zelených v Třeboni – jsme zde v koalici se SZ od r. 2014 http://www.hnutiommo.cz/ommo-v-obcich-a-mestech/spolecne-pro-trebon/- bychom Vám dali k úvaze volbu Strany Zelených v kraji Jihočeském.

·         V místech, kde má OMMO své zástupce, bychom doporučili svou volbu velmi dobře zvážit.

·         Rádi bychom, aby Vaší volbou do senátu směřovaly osobnosti, které mohou společnost stmelit, ne dále rozdělovat, na skutečně občanských základech – názorová pluralita, náboženská tolerance, úcta ke kulturní rozmanitosti a schopnosti přinášet vize o tom, že prospěch lidí žijících v jedné společnosti nemůže stát na bídě druhých, či jejím záměrném vytváření.

Co zcela jistě nemůžeme podpořit, a tudíž ani Vám doporučit:

·         OMMO jako subjekt nikdy nepodpoří vlnu účelově vyvolávaných a velmi nebezpečných antiimigračních nálad za účelem rozšiřování xenofobní atmosféry, rasové a náboženské nesnášenlivosti mezi lidmi.

·         Volit politické strany a hnutí do krajů, stejně jako kandidáty do senátu, pro něž žádná myšlenka a názor nejsou dosti závazné a řídí se jen účelem svého zvolení. Populisté nestojí o Vaše názory, potřebují jen Vaše nálady. A to je pro perspektivu společnosti velmi málo.

Volby – jakékoliv – nejsou jen o těch, co svými hlasy volíte, jsou především o Vás. A to je návod OMMO pro volby do krajů a senátu v r. 2016.

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO