Politické hnutí "Občané městu, město občanům" (OMMO) oslovilo otevřeným dopisem ve věci pomoci při likvidaci následků povodně hlavu katolické církve kardinála Dominika Duku

05.06.2013 09:56

Vzhledem ke kulminující povodni na území ČR a jejím následkům rozhodli jsme oslovit hlavu katolické církve kardinála Duku a požádat jej o konkrétní finanční pomoc postiženým občanům a územím z finanční částky, která je součástí majetkového vyrovnání státu s církvemi. Náš apel v tomto smyslu nikterak nepodceňuje dosavadní duchovní i další aktivity církví ve věcech charity a dalších forem sociální pomoci a práce. Jsme však toho názoru, že nedobrá situace ve společnosti se touto přírodní katastrofou může jen umocnit a je tedy na místě, aby se ty nejvlivnější autority pokusily zhoršující se dopady zmírňovat.

Vycházíme především z toho, že Ústavní soud ČR v těchto dnech „posvětil“ rozhodnutí o oprávněnosti majetkového vyrovnání státu s církvemi, a proto se přímo nabízí spojit tento krok také do budoucna s opravdu smysluplným i lidským rozměrem konání, aby společnost toto rozhodnutí nevnímala pouze jednostranně. A že je možné právě za této situace učinit solidární, přátelské a konečně i politicky uvážlivé gesto, jenž mimo jiné může přispět k nepříliš dobrému vnímání role církví u nás, v poslední době se zhoršujícímu také díky těmto majetkovým a finančním záležitostem.

Obrátili jsme se proto na pana kardinála jako na autoritu významnou i váženou, mající možnost tyto aktivity zaštítit a koordinovat. Vnímali bychom to nejen jako gesto, ale hlavně jako vykročení směrem, jímž musí celá naše společnost hledat východiska pro zlepšování vzájemných vztahů. Věříme, že nejsme sami, kdo těmto snahám přeje a chce k nim přispět dle možností.

Zároveň jsme vyzvali naše členy a sympatizanty, aby dle svých možností pomohli nejvíce povodněmi postiženým oblastem, a to prostřednictvím osvědčených a důvěryhodných kontaktů, účtů a koordinátorů této pomoci, případně i osobním zapojením na odstraňování povodněmi způsobených škod.

 

Leoš Vaněk, předseda

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO)