OMMO k výsledkům voleb do krajských zastupitelstev

13.10.2012 22:26

Vážení občané, voliči

děkujeme tímto všem, kteří jste hnutí "Občané městu, město občanům" (OMMO) podpořili svými hlasy. Byli jsme realističtí ve svých očekáváních, o to méně jsme z výsledků překvapeni či rozčarováni. Vítáme to, že pokud jste nás volili, zřejmě jste si mohli dát práci také s přečtením našich volebních záměrů a poznali jste některé z našich kandidátů.

Obraceli jsme se na Vás s poměrně zřetelnými programovými prvky, nabízejícími Vám aktivně se podílet na změnách, majících své ekonomické i politické opodstatění. Tzn. participativními (účastnickými) formami, které by se mohly rozvíjet za Vaší účasti, a výhledově také daly do pohybu tolik žádoucí a potřebné aktivity občanů směrem k rozhodování a odpovědnosti od nejnižších politických pater. Náš program obsahuje změny související s přímými občanskými aktivitami, a i nadále se budeme snažit získat pro ně další z Vás.

Jsme si vědomi, a také jsme zmínili, že naše finační možnosti byly a jsou limitovány, neboť jsme mladým hnutím bez sponzorování a podpory ekonomických či politických subjektů. Jsme skutečně postaveni na angažmá lidí, jichž se dění v této zemi dotýká, kteří se svou částí ale opět raději rozhodli svými hlasy přenést hlavní mocenský podíl na velké strany, od nichž zřejmě očekávají změny k lepšímu.

Přejeme jim, a také sobě, aby se příp. očekávání naplnila. Jsme realisté. Neočekáváme od velkých stran na úrovni kraje změny, které by výrazněji vtáhly do hry právě Vás, občany, jejich zájmy a potřeby. Tedy ne více než pozice, rozhodování a konání založené především na úzce stranických, podnikatelských zájmech vítězných stran, reprezentovaných jednotlivci, spojenými s těmi či jinými podnikatelskými subjekty. A nepodceňujme ani ekonomické vazby, že by dosavadní způsob realizace svých zájmů chtěly měnit. Změní se pouze stranické sekretariáty a jednotlivci, k nimž budou své kontakty směřovat.

I nadále se k Vám budeme obracet prostřednictvím těchto stránek a samozřejmě zkoušet další formy kontaktů. Volby sice rozdaly karty, práce pro období konání těch dalších začala. Čas jistě ukáže.

Výkonný výbor OMMO, 13. 10. 2012

 

více... OMMO ve výsledcích voleb do KZ volby.cz/pls/kz2012/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=5&xnumnuts=0&xstrana=1

výsledky voleb do krajů volby.cz/