Okurková sezóna se v Senátu nekoná

30.07.2012 13:17

Vážení čtenáři, na rozdíl od Poslanecké sněmovny, která po posledním zasedání 18. 7., na kterém bylo hlasováno o důvěře vládě, bude zasedat až v září, Senát pracuje i v prázdninových měsících.

V týdnu od 9. 7. pracovaly senátní výbory a připravovaly podklady na plénum, které probíhalo ve dnech 16., 17., 18. 7.

Na plénu se projednalo 34 zákonů a zpráv. O některých z nich se diskutovalo i několik hodin, protože senátoři měli diametrálně odlišný názor než pravicová koalice ve sněmovně.

Například v důvodové zprávě návrhu zákona o "Důchodovém pojištění" se uvádí: "Cílem návrhu zákona je dočasně omezit v letech 2013 - 2015 výši zvýšení důchodů stanovenou zákonem o důchodovém pojištění a přispět tak ke stabilizaci bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu."

Ze samotného návrhu vyplývá, že celkově dojde za tři roky ke snížení reálné výše důchodu o 13, 1 procentního bodu. Za tuto dobu stát ušetří na důchodech a výdajích asi 47, 8 mld korun. Tím se sníží relace důchodu ke hrubé mzdě ze 41, 5 % na 38, 4 %.

Tak se sníží starobní důchod za tři roky o zhruba 16 296 korun, což představuje téměř dva důchody.

To vše při rostoucí inflaci, zvyšování DPH, zavádění a zvyšování dalších poplatků. Současně se připravuje rušení některých regionálních nemocnic, což je kritikou Asociace českých a moravských nemocnic. Chystají se změny v oblasti příspěvků na bydlení, čímž se dostanou tisíce seniorů a rodin s dětmi pod hranici existenčního minima. I ombudsman varuje před těmito kroky, které by mohly v důsledku znamenat porušení ústavně zaručeného práva na pomoc v hmotné nouzi.

Vláda však těmito opatřeními směřuje skutečně k cíli stabilizovat bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu. Při snižování důchodů, rušení nemocnic, omezování příspěvků na bydlení a dalších opatřeních se budou náklady na důchody skutečně snižovat. Důchodci budou totiž rychleji umírat.

Tento návrh změny zákona je součástí asociální politiky současné vlády. Vlády, která umí darovat církvím 135 miliard korun a důchodcům snížit zaslouženou valorizaci důchodů. Tento návrh zákona škodí lidem. Proto jsem pro návrh zákona nehlasovala, stejně jako většina senátorů v Senátu. Návrh podpořilo pouze 10 senátorů.