OMMO ...ejhle člověk!

Občané městu, město občanům

Moskevská 1463/37
Most 434 01
+ 420 605 870 346
hnutiommo@hnutiommo.cz

O společném letním setkání se zástupci Klubu sympatizantů a SZ

06.07.2015 11:11

informujeme >>> INFO OMMO č. 44, březen - duben - květen - červen 2015 , kde samozřejmě najdete také další podněty a názory.

Děkujeme tímto všem - zejména třeboňským - za milé přijetí a ochuto k jednání.