Není konfrontace jako konfrontace. Jsou prostě názory, a ty respektujme.

07.08.2014 11:49

Jak jste se mohli dočíst na stránkách také Mosteckého deníku, OMMO kandiduje jako jeden ze 14 subjektů do podzimních komunál. voleb v Mostě. Kandiduje také v dalších 7 městech a obcích.

Předseda hnutí Leoš Vaněk byl osloven jako lídr kandidátky v Mostě Mosteckým deníkem (a nejen on), aby se vyjádřil k předvolebnímu vývoji a k situaci směrem k volbám. Údajně ale příliš konfrontačně, takže měl tzv. smůlu a do tištěného prostoru Mosteckého deníku "proniklo" jen jeho foto.

Abychom dostáli objektivnosti, předkládáme čtenářům text v MD ze 7. 8. 2014 (viz dole vložené) a paralelně s tím i vyjádření Leoše Vaňka, abyste si o míře "konfrontace" udělali názor sami. 

Podotýkáme také, že předvolební situace v Mostě již konfrontační charakter má, resp. měla, a to jistě nejen k dění mezi hlavními zde vládnoucími aktéry v posledním období. Nevnímat a nemluvit o konfrontaci tedy určitě z logiky věci nelze. Ale budiž! Země také není jen kulatá, ale na pólech zploštělá, že?!

Bylo by ale smutné, pokud by se některé snahy vedly už apriori způsobem, že názory části zástupců občanů kandidujících v těchto volbách, a Most je příkladem par excellence, jsou tzv. nehodící se (tudíž např. konfrontační). Podobné přístupy totiž nejenže spíše smutně váží tolik kritizovanou praxi období cca 25 let zpět, ale jakoby se ukazuje, jsou věčně živé (nebo živené, ba skoro latentní?). Navíc tolik zdůrazňované profesionalitě mediálního prostoru příliš nesvědčí... Naopak, jen potvrzují tristní pravidlo o výjimkách, co jej potvrzují. Nebo v Mostě přitvrzují...? Jo, to bude asi ten správný výraz - "přitvrzují".

Z pohledu vyjádření Leoše Vaňka, pak stojí za úvahu položit si otázku: jen jestli pouze nekonstatoval to, oč se vlastně v Mostě zase hraje? A to, o co největší zisk z opětovné manipulace s důvěrou lidí. 

Mám takový dojem, že tento "seriál" je v česko-moravských končinách jakoby nekončící, pokud ti, co jej hrají, neumějí nic jiného.

/Hana Svobodová/

Není konfrontace jako konfrontace. Jsou prostě názory, a ty respektujme.