S jakým programem jde lídr kandidátky OMMO Marian Dancso do podzimních krajských voleb

14.08.2012 20:20

V čem chci pomoci našemu kraji? Např. v dopravě a ve školství

Stav silnic nižších tříd je v Ústeckém kraji přímo alarmující. Rovněž tak je dlouhodobě nepříznivá vzdělanostní úroveň v kraji.

Nejen dálnice jsou cesty, kam směřovat většinu finančních prostředků. Jsem znepokojen stavem silnic nižších tříd v Ústeckém kraji, a proto  bych usiloval o jejich zlepšení.

Chci podporovat vymezení kamionových koridorů, tj. tras, kterými budou mít kamiony povolen průjezd, a ulevit tak silnicím nižších tříd, obcím a samozřejmě občanům.

A jako člověk spojený profesně s vodní a lodní dopravou se chci zasadit o větší splavnění koryta řeky Labe protékající Ústeckým krajem.

V oblasti školství bych se soustředil na zkvalitnění počítačové gramotnosti dětí a mládeže z pohledu praktického zaměření a dovedností, případně také dalších věkových skupin, a to formami, které nabízí např. tzv. univerzita třetího věku.