Milí Lomáci, díl XVIII., aneb jako v dubnu, jako vloni, jako předloni, jako …

25.06.2014 14:15

Další díl Milých Lomáků by mohl být informací z jednání červnového zasedání Zastupitelstva města Lomu (ZmL) skutečně krátkou, stručnou, dokonce nezábavnou, i když nejen já se tam chodím bavit. Program mělo na jednu stránku a i doba jeho trvání díky obligátnímu navrhování projednávat některé „balíčky“ bodů se stejným obsahem tzv. án blok, byla v řádu pár desítek minut. Začalo se dokonce minutu před 18,00 hodinou, protože paní starostce se hodinky nějak předcházejí a skončilo se něco málo po 18, 30 hod.

Ale popořádku, protože nejen, co je malé je i hezké, ono dokonce, co je krátké, může být legrační. Opravdu zvažuji, že doporučím M. Dancsovi a jeho kolegům, kandidátům pro podzimní komunální volby za OMMO, že by mohli dát do volebního programu, alespoň pro začátek, než budou nastoleny jiné pořádky a standardy demokratičtějšího a odpovědnějšího jednání ZmL, aby se prvních pár zasedání, samozřejmě krom toho ustavujícího, konala telekonferencí na Skype. Mohlo by se ušetřit do údajně již tak prázdné městské pokladny za organizaci jednání v sálu KD Lom pamatujícího, jako leccos v Lomu, na zašlou slávu.

Nyní se prosím, s laskavým svolením, PT čtenářů, obrátím přímou řečí na servis zastupitelstva, protože předchozí marné upozorňování paní starostky na nedodržování Jednacího řádu ZmL bylo házením hrachu na zeď nebo od narození slepého učit vidět krásy světa:

„Vážené dámy, ze servisu připravujícího podklad pro řízení jednání ZmL pro paní starostku či jiného řídícího zasedání, úpěnlivě Vás prosím a žádám, abyste byly tak velice laskavé a do podkladu daly, že ověřovatelé zápisu z jednání jsou dle JŘ ZmL stejně jako zapisovatelka určováni starostkou, resp. řídícím zasedání ZmL. Nikoliv, jak se soustavně děje a již do programu je takto chybně zařazováno, jsou ověřovatelé voleni. Neuvědomujete si, jak je to komické, když stejně ani nejde nakonec o jejich volbu, jako tomu bylo i na posledním červnovém 26. zasedání ZmL, protože jsou zastupiteli stejně nakonec schvalováni a nikoliv voleni. Děkuji Vám předem za zjednání nápravy“.

Jak z malého počtu bodů a skoro bezobsažnosti obsahu zasedání ZmL se mohlo zdát, a starostka spolu s dalšími radními se o to snažili, že dnes vlastně o nic nejde, že je to vše jen jakási formalita, kterou je třeba formálně, hlavně rychle projednat a schválit či většinou jen vzít na vědomí. Dokonce nikdo ze zastupitelů, ani tzv. opozičních, nezbystřil pozornost, že se opět vrací ke kdysi kontroverznímu problému lokality Bomba, kdy určitá skupina osob nakonec dosáhla svého, a byť se nejdříve pohybovala na hraně regulí, dokonce se skoro pronajalo neexistujícímu subjektu, tak na pronájem areálu dosáhla. Což je veřejným tajemstvím, že to může být první krůček k „privatizaci“ nejen této lokality. Nikdo ze zastupitelů si alespoň dotazem neověřil, natož, aby si nechal doložit, zda je skutečně pravda, že záměr výstavby domu správce, občerstvení a prodejny ryb je obsažen v plánu výstavby předloženým pronajimatelem již při žádosti o pronájem areálu Bomba. Nikoho nezajímalo, jak bude řešeno energetické a odpadové napojení a dopravní obslužnost či jiné citlivé záležitosti, byť se může zdát, že to bude snad záležitostí stavebního povolení a podrobnějšího projektu, než byl ten standardní, propagační od jakési firmy zabývající se výstavbou srubů typu KUBKO, předložený zastupitelstvu na stůl. Obdivuji lomské zastupitele, jak rychle se dokáží seznámit s materiály i tohoto charakteru, které jsou jim předloženy na stůl. Jinak bych řekl, že jsem nezaznamenal, že by se někdo hlouběji materiálem zabýval, zejména i proto, že opoziční zastupitelé, až na výjimky, nebyli k práci v komisích či výborech připuštěni. A to naivně předpokládám, že tento materiál k výstavbě v lokalitě Bomba byl v Radě města Lomu (RmL) projednán. Spíše nikoliv, protože tento údaj na dokumentu absentoval, čili nebylo uvedeno, kdy jej RmL projednala a pod jakým číslem usnesení doporučuje ZmL ke schválení…, ó Vy, nešťastní milí Lomáci, za co? Prostě, chtělo to, a dokonce si to zasloužilo, aby se zasedání 26. ZmL opravdu konalo prostřednictvím elektronické komunikace, dalo se ušetřit, když už se šetří. Jednalo se opravdu rychle, téměř o překot a hlasovalo se, jak blahé paměti na běžícím pásu Fordových automobilových závodů. Tzv. án blok hlasování ještě průběh urychlilo, a tak některé dotazy skoro stále stejných zastupitelů jakoby zdržovaly. Ano opět se ptali v očích koalice „známí opoziční záškodníci“ J. Hanzlíková a M. Dancso, jejichž hegemonii tentokráte narušil i zastupitel, snad ještě za ODS, a i když je na webu města stále v některých funkcích vedený bývalý člen RmL a předseda finančního výboru V. Eminger. Ono vůbec, nejen člověku znalému lomské reality, musela přijít jeho vystoupení jako komická vložka. Vždyť, ptát se z pozice člena RmL a předsedy Finančního výboru ZmL na to, zda vyšší prodejní cena pozemku, než žadatel požadoval, byla s dotyčným projednána, když jako předseda finančního výboru coby poradního a iniciativního orgánu ZmL za tuto agendu zodpovídám, je asi komické. Nebo nezodpovídá a neviděl? Pak je to tragikomické. Ještě komičtější byla jeho reakce na dotaz kolegy zastupitele M. Dancsa za OMMO, „proč z rady odstoupil, jaké měl důvody“. Nebo si myslíte, že odpověď jím podaná takovou není? Zastupitel Eminger pravil: „Jako na radě i zde využiji svého práva a důvody, které mě k odstoupení z RmL vedly, nesdělím“. Skutečně tragikomické vnímání odpovědnosti ke svým voličům občanům a voličům kolegům ze zastupitelstva, určitě jinak rovněž milým Lomákům.

Takže další jistě důležité body v nichž by zastupitelé měli zkontrolovat jak se ve městě Lom hospodařilo a hospodaří – rozpočtová opatření v řádu skoro 2,5 mil pro TS Lom a na investice k veřejnému osvětlení (stejně mimo pozornost zastupitelů prošel ve zprávě o činnosti RmL převod několika tisíc z rozpočtu ZŠ a MŠ Lom na jakési značení silnic), Účetní uzávěrka k 31. 12. 2013, Závěrečný účet města za rok 2013, Zpráva o plnění rozpočtu města ke dni 31. 3. 2014 či Účetní uzávěrka města sestavená k rozvahovému dni 31. 3. 2014 – to vše bylo za doslova pár minutek schváleno 15 hlasy. Jen zastupitelka A. Bozetická, která ví své, se zdržela hlasování a ani vzetí na vědomí nehodlala podpořit. Vzaty na vědomí byly i závěry z téměř dva měsíce trvající kontroly Kontrolního výboru ZmL k využití 250 tisícové dotace města na činnost SK Viktorie Lom. No, závěry, ono to bylo jen konstatování, že k pochybení nedošlo. Takže se ukázaly jako liché pomluvy tohoto sportovního oddílu a zejména místostarosty města a místopředsedy a pokladníka v jedné osobě P. Baráka zřejmě nastartované diskusním vystoupením radního Schwarze na jednom z jednání ZmL o jakýchsi čachrech, nedobrém hospodaření a snad i zpronevěře finančních prostředků právě jmenovaným místostarostou města a místopředsedou SK Viktorie Lom P. Barákem. Další „nevykrmená kachna“ z dílny S.cz splaskla, nebo že by byl někdo tak šikovný a oklamal tak náročný orgán, jakým je KV ZmL vedený jeho předsedou J. Nétkem? Kdo ví? ZmL však ví a nemýlí se – na vědomí se vzalo, že nic se nestalo, k žádnému pochybení nedošlo. A to je dobře, „pořádek muší bejt, vy kluci, pitomý“, tvrdí i jedna ze zlidovělých hlášek Z osudů dobrého vojáka Josefa Švejka ze světové války…

Vzrušení v sálu nepřinesly ani poslední obsahové body jednání - projednání a bez diskuse schválené dvě vyhlášky k místním poplatkům za užívání veřejného prostranství a místním poplatkům ze vstupného. Nikdo se nepozastavil nad tím, že na jedné straně jdou např. do SK Viktorie Lom statisícové dotace a druhou stranou od ní budeme stahovat 5 % z vybrané částky na vstupném na sportovní zápasy nebo podobně dotuje město aktivity zájmových a společenských organizací, spolků a na druhé straně od nich bude z akcí, které organizují většinou proto, aby si vydělaly nějakou korunu na své aktivity, chtít zpět 10% z tržeb ze vstupného na tyto akce. A to nepřipomínám všechno úsilí na městě i u zmíněných subjektů pokud jde o manažering takovýchto protisměrných finančních pohybů. Ano, proč se drbat na pravé tváři pravou rukou, když to jde i tou levou. A hlavně, ať nikdo netvrdí, že to my ne, to zákon. Zákon je nástroj, je-li správně a racionálně aplikován, je účinným pomocníkem a regulátorem. Je-li přístup bez rozumu, ztrácí racionalitu i jeho aplikace. Ale ono se to po podzimních volbách snad poddá, když se občané zamyslí a budou volit rozumem a na základě osobní zkušenosti se „zavedeným lomských strachem“, tak umně, arogantně a důsledně šířeným současným vedením lomské radnice.

Ještě, že 26. zasedání ZmL trvalo jen pár desítek minut, stihnul jsem i druhý poločas fotbalového utkání na MS v kopané mezi Nizozemskem a Chile. Spravil jsem si chuť. Nizozemci vyhráli 2:0 po krásných gólech. Na předchozím mači v Lomu jsem byl svědkem kontumačního výsledku, navíc bez gólů vstřelených ze hry k řadě standardů výkonu samosprávy.

Tak zase po prázdninách zřejmě na posledním zasedání ZmL v září 2014, když se jen tak náhodou nesejde alespoň 11- členná koalice (S.cz, zbytek ODS, bývalí z VV a zastupitel za KSČ, zvaný Pepa Mrva) k tomu, co asi opomněla – projednat a třeba si schválit volební obvody pro podzimní komunální volby a počet zastupitelů na další volební období 2014 až 2018.