Marian Dancso, lídr kandidátky OMMO v Lomu se obrací k Vám, občanům Lomu

09.10.2014 19:09

Vážení občané,

do podzimních komunálních voleb zbývá opravdu již jen velmi málo. Jednotlivé strany se předhánějí v rozdávání nejen propagačních materiálů a volebních programů, ale také velmi drahých a honosných darů, čímž podle mě dělají politiku „korumpující“ veřejnost v duchu „něco za něco“ - "my Vám dary, Vy nám hlasy!".

Kandidáti za politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) rozdali jen volební programy. Tzn. nápady na řešení řady potřebných věcí ve městě, kde společně žijeme. Tato naše nabídka pro Lom je řešením a „čistým štítem“, jak toho chceme dosáhnout na základě demokratické volby.

Zaznamenal jsem spoustu dotazů, především - proč by lidé měli volit právě OMMO?

Já říkám: proto, že OMMO v Lomu bylo od počátku jedinou opozicí a nebálo se říkat názory otevřeně. A to i přes veškerou špínu, kterou jsem jako jediný zastupitel, který byl zvolený za toto politické hnutí, musel snášet. Jsem rád, že jsem po celé volební období nakonec nezůstal jediným zastupitelem s vlastním názorem a postupem času se na mou stranu přidali i jiní zastupitelé našeho města, jako např. paní Bozetická, která byla dosud a ještě je nynějším vedením kritizovaná, zesměšňovaná, urážena a v konečné fázi i propuštěná ze Základní školy v Lomu. Dále pak paní Hanzlíková aj.

Zcela určitě nebylo účelem některých opozičních zastupitelů kritizování „za každou cenu“. Ale šlo především o upozorňování na nedostatky ze strany vládnoucí koalice, jejíž složení snad asi není třeba zmiňovat. Každý jistě ví, kdo, za koho v minulých volbách kandidoval a kdo se za každou cenu bude chtít k moci opět dostat. A jsou mezi nimi opravdu i tací, kteří snad za celé 4 roky na zastupitelstvu nepronesli kloudnou větu.

To samé platí i o radních, kteří se hrnuli do funkcí, a určitě to nebylo pro blaho občanů. To se ukázalo velmi záhy. Stačí se jen podívat do zápisů z rady města, kde za celé 4 roky všichni radní souhlasili se všemi navrženými body. Nikdo se snad nikdy nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Prostě „vzorní radní“. Ale pak je mi záhadou, proč se někteří radní pyšní tím, jak projevili svůj nesouhlas a kritizují radu, když v ní sami sedí…

Prostě předvolební mumraj je také přehlídkou řady nesmyslů, co politici zkoušejí s úmyslem nás ohlupovat a manipulovat až do konce.

Hnutí OMMO jde do voleb opravdu jako tým, a mohu říci, že i volební program není prací jednotlivce, ale celé skupiny. Ano, je pravda, nemáme v něm bankomat, lékárnu a jiné body, které jsou pro naše město momentálně nereálné. Ve volebním programu máme body, které jsou splnitelné a po město prospěšné. Možná, kdybychom trochu hráli na „zalhanou“ a naslibovali to, co některé konkurenční strany, vyneslo by nám to třeba vyšší volební zisk. Ale v tom případě, bychom se jen snížili na úroveň nynější koalice na čele se Severočechy.cz.

V Lomu bychom chtěli co nejúčinněji vyřešit problémy, které jsou spojeny s děním na zdejší základní škole. Protože není normální, aby se během jednoho volebního období vystřídali ve funkci ředitele školy hned tři osoby. Aby se zastrašovali zaměstnanci, docházelo k propouštění jen proto, aby si někdo udělal místečko pro svého známého.

Chceme zastavit prodej nemovitostí spekulantům, kteří by v Lomu chtěli spíše profitovat ze sociálně nedobré situace nemalé části lomských občanů.

OMMO je toho názoru, že dobrý hospodář se přeci majetku nezbavuje, ale renovuje ho a zhodnocuje.

Mým osobním cílem je chovat se k lidem slušně. Politika je o kompromisech, řešeních s většinovou podporou, ne o urážkách, zesměšňování a ponižování.

To jsou volební záměry politického hnutí OMMO – hlas pro občana na kandidátce č. 1. Budeme velmi rádi, zachováte-li nám svou přízeň a dáte nám důvěru k jejich realizaci v příštím volebním období 2014 – 2018. Děkujeme.

 

Více zde: http://lomska-opozice.webnode.cz/