OMMO ...ejhle člověk!

Občané městu, město občanům

Moskevská 1463/37
Most 434 01
+ 420 605 870 346
hnutiommo@hnutiommo.cz

M. Dancso s PF 2012 z Lomu

21.12.2011 14:41

Vážení spoluobčané,
 

obracím se k Vám v tomto předvánočním čase, byť v čase, který je pro všechny z nás zcela jistě symbolem největšího shonu a příprav na vyvrcholení oslav Nového roku.

Vánoční svátky jsou pro mnohé z nás hektické, ale věřím, že během této chvíle se každý z nás alespoň na chvilku zastaví a vychutná si spolu s nejbližšími nádhernou vánoční atmosféru.
Všichni z nás si přejeme, a to nejen pro sebe, ale i pro naše blízké a pro nás všechny jen to nejlepší.
Věřím, že si všichni přejeme, aby bylo mezi námi a zejména u politiků všech úrovní více slušnosti, poctivosti a zodpovědnosti.
Dovolte mi proto, jako Vašemu zastupiteli popřát Vám, občanům, ale i politikům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a mnoho spokojenosti.