Lomáci (tentokráte bez přívlastků)…. Tak to vidím já (II.)

19.06.2012 22:07

Přiznám se, že do Lomu na jednání místního zastupitelstva začínám jezdit čím dál radši. Jde o školu života a jakéhosi průvodce tím, jak by se na komunální úrovni jednat a konat nemělo. Škoda jen, že nedorazil okresní šéf komunistů. Údajně, když se dozvěděl, že zde opět budou představitelé OMMO a „největší nepřítel KSČM V. Balín“ (tedy prý já, že?), omluvil se zastupitelům za KSČM, že má nějaké neodkladné jednání na jakémsi kongresu (je to borec, se základními věcmi pracovní náplně má údajně problémy, ale prý na kongresy, to jo, panečku, jen by mě zajímalo, na jaký, že by KSČM začala pořádat kongresy, a v pondělí?). Ale myslím, že předsedovi OV KSČM, byť je zastupitelem města a kraje, by to, co se na Zastupitelstvu města Lomu (ZmL) opět dělo, jak jej nejen já znám, stejně vůbec nic neříkalo. A třeba by byl i spokojený, protože obě zastupitelstva, v nichž sedí, jednají, žel, díky rozložení politických sil a skladbě jejich vedení dost podobně, jen snad to krajské s menší arogancí moci.

Ale k průběhu 12. schůze ZmL. Bylo to od samého zahájení opět dost „výživné“. Hned na začátku však bylo možné zaregistrovat velice dramatickou změnu scénáře. Na post předsedy návrhové komise nebyl „zvolen“ tradičně radní Schwarz, ale radní Henzl. Tradiční ale bylo řízení této části jednání, protože paní starostka, zřejmě velká „znalkyně“ vlastního jednacího řádu ZmL, se opět ve vztahu k návrhové komisi dovolávala toho, aby si ze svého „třímužného“ středu „zvolila“ předsedu, když JŘ ZmL v čl. 6 jasně říká v bodu jedna, že „návrhová komise je na jednání zastupitelstva volena z členů zastupitelstva“, ale v bodu dvě jasně zadává, jak je to s jejím předsedou, ten se dle tohoto bodu „určuje dohodou mezi členy komise“. Tedy žádnou další volbou. A pokud jsem se dobře díval a poslouchal (a to já zase umím), tak ani k takové nějaké dohodě na ZmL nedošlo a pan radní Henzl šel rovnou na věc a zasedl na místo předsedy komise. Určitě se jednalo o předchozí dohodu z jednání Rady města. Leč věřím, že až přijdeme na další zastupitelstvo, bude paní starostka, opět „v souladu s JŘ ZmL“, požadovat, aby si návrhová komise zvolila ze svého středu předsedu.

To byl jen začátek. Děly se samozřejmě další „lomské divy“. Na dotazy nezodpovězené se ze zákona odpovídá do 30 dnů, ale zde paní starostka uvedla, že odpovědi na dotazy zastupitelky Bozetické a jejího manžela pana Bozetického bylo odpovězeno písemně a ony odpovědi jsou v poště. Proti gustu žádný dyšputát, leč zákon je zákon. Tento evidentně lomským přestavitelům Severočeši.cz nevyhovuje a postupují tak plně v duchu myšlení svého „zelenkavého otce - zakladatele“ – „dodržuji jen ty zákony, které mi vyhovují.“

Že je třeba, aby byli nejen jeden či dva, ale raději všichni na jednání ZmL pozorní a ostražití, se potvrdilo hned při projednávání bodu 8. 1. až 8. 3.  – body starostky města, resp. u bodů 8.4.1 až 8.4.5 – zveřejnění záměrů prodeje. Hned první bod 8. 1., týkající se dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Městských technických služeb Lom, příspěvkové organizace nebyl schválen. Obdržel jen 10 hlasů, jeden hlas chyběl. Něco se „soudruhům z NDR (Lomu)“ asi nepovedlo. A byť další dva body - 8. 2. a 8. 3. - byly v podstatě ve svém projednávání závislé na schválení bodu 8. 1. - nic se nedělo, arogance moci zavelela a stejně si tyto dva body zastupitelé klidně dále projednávali a potřebnými 11 koaličními hlasy (v tom samozřejmě hlas pana bývalého starosty za KSČM Nétka) prošly ke svému dalšímu žití (?!). Nejsmutnější je, že bez jakéhokoliv většího protestu opozičních zastupitelů. Fakt to chce být pozornými a lépe se orientovat v zákonu č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v JŘ ZmL.

A „lomské komunální, divadelní představení“ č. 12 pokračovalo dále. Koalice, která se nehodlá na jednání zdržovat více, než je zdrávo, si chtěla opět pobyt na sálu KD Lom zkrátit, a tak předseda návrhové komise radní Henzl navrhl, aby se o bodech 8.4.1. až 8.4.5 hlasovalo, tzv. ánblok, společně, dohromady, jak, komu libo. Návrh byl zřejmě proto, že šlo o balíček bodů ke zveřejnění záměrů prodejů pozemků a vedlejších staveb, kupodivu schválen – 12 hlasů pro, 2 proti, 3 se zdržely. Tak se přistoupilo bez bázně a hany ke společnému hlasování o bodech 8.4.1. až 8.4.5. Po něm mohl předseda návrhové komise hlásit – 10 hlasů pro, 3 hlasy proti, 3 hlasy se zdržely. A na chvíli zavládlo ticho, protože pan Henzl, předseda návrhové komise si v hlavě srovnával, jak pokračovat, protože již zafixovaný kolorit hlášení – návrh byl schválen, nešlo vyslovit. Ke schválení chyběl opět onen jeden, jedenáctý hlas. Promptně zasáhl eskamotér a manipulátor radní Schwarz, hlasování bylo údajně poněkud zmatečné a má se hlasovat o tom, zda se bude (vážení opoziční zastupitelé, i vy další, fakt buďte pozorní, reglementy nejsou proto, aby se nedodržovaly) o bodech 8.4.1 až 8.45. hlasovat společně. Bingo! To ale již jednou hlasováno s kladným výsledkem bylo. Co na tom? Opět bez větších protestů kohokoli, natož zřejmě opozičních zastupitelů, se hlasovalo – 10 hlasů pro, 2 proti, 4 se zdržely. Někdo do počtu přítomných 17 zastupitelů zřejmě nehlasoval, což pro tuto chvíli nevadilo, protože se dosáhlo kýženého výsledku a o uvedených bodech 8.4.1 až 8.4.5. se nyní mohlo hlasovat jednotlivě, byť již v předchozím společném hlasovaní nebyly schváleny. Později třeba nedopočítání hlasů do 17 bylo důvodem pro opakovaná hlasování, vždy na žádost návrhové komise, resp. radního Schwarze. V dalším „přemanipulovaném“ hlasování byly všechny body 8.4.1. až 8.4.5. schváleny, tři z nich dokonce plným počtem 17 hlasů (?!)

„Lomská commmedia dell´arte“ však teprve nabírala otáčky. U bodu 8.5.1., jednalo se o prodej domů a pozemků, v tomto případě o prodej domu č. p. 10 se stp. Č. 75/1 v k. ú. Lom u Mostu se otevřelo v bouřlivější a obsažnější diskusi, do níž vstupovali i někteří přítomní občané, i např. předseda místní ZO ČSSD pan Lafek, se ukázalo celé „zarděné“ ledví toho, co radnice nachystala na své občany. Pravda, na tomto jednání se již hovořilo jen o Lomácích, nikoliv o milých Lomácích, ale o to větší demagogie zaznívala z úst radních, najmě Schwarze a předsedy Finančního výboru ZmL pana V. Emingera. Tentokráte se dokonce zapojil nepochopitelným „umravňujícím“ diskusním příspěvkem (při jehož pronášení nepřestával žvýkat) ke svým kolegům z opozičních lavic a bývalým radním z dob vlády KSČM bývalý starosta J. Nétek. A dal v podstatě současným „lomským vládcům“ za pravdu, že za jeho starostování byl v Lomu dost velký „bordel“. No, myslím, že jen potvrdil, že vedle nedostatečné ostražitosti a pozornosti, některým nechybí silný žaludek. Pozorný posluchač si mohl vydedukovat, jak vlastně vypadá ta ochrana zájmů a bytových potřeb občanů Lomu a že jde o docela slušnou pastičku či spíše past. Občané-dosavadní nájemci jsou nuceni, pardon, mohou se svobodně rozhodnout, zda podepsat smlouvu s městem za určitou kupní cenu celého domu, která je údajně cca třetinová k odhadu, ale zavazují se, že do určitého času (ten je individuální a autoři návrhu nedokázali ozřejmit, jak se stanovuje) musí proinvestovat konkrétní finanční částku do opravy domu (částka je opět rozdílně stanovena a ani zde navrhovatelé neuměli relevantně odpovědět, jak se stanovuje a z čeho vychází). Rozinkou na dortu jsou však další závazky (tzv. musy) ve smlouvě – dům je nadále v majetku města, až do splnění, resp. naplnění závazku proinvestovat stanovenou částku, nájemce-kupec domu platí městu nadále nájemné (?! Blbec, promine, ale to snad ani jemu hlava nebere) a světe, podrž se, nedokáže-li nájemce-kupec domu svůj závazek do stanoveného času splnit, dům se vrací městu (ale to je jeho vlastníkem stále), ale peníze, které nájemce- kupující za dům zaplatil, zůstávají městu. To je maso, co?! POZOR – nikdo snad ale nikoho k ničemu nenutí, vše je na svobodném rozhodnutí dotyčného občana - nájemce bytu v příslušném prodávaném domě, že?!

Do diskuse zde velice často a rád vstupoval radní Schwarz, sice si odpouštěl přívlastky k oslovovaným Lomáků, již nebyli milými, ale „slovní červíček“ – tak to vidím já, ten zazněl mnohokrát. Nejkomičtější bylo, že nikdo neprotestoval proti tomu, aby se naprosto zbytečně potvrzovalo již jednou na jednom z předchozích jednání ZmL přijaté a stále platné usnesení, že „město bude prodávat celé domy současným nájemníkům, a nikoliv třeba schvalovat žádosti na např. individuální prodej nebytových prostor“.  Nakonec byl bod 8.5.1. - žádost nejmenované podnikatelky na prodej nebytového prostoru – zamítnut, a potvrzeno ono dříve přijaté usnesení ZmL o prodeji domů stávajícím nájemníkům. Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil, soudný člověk si připadal, jak v pohádce O pyšné princezně. I v té hráli někteří dobří a slušní herci.

Jednou z nasazených korun jednání ZmL byla i etuda „Barák“ – radní Schwarz ve věci finanční dotace pro SK VIKTORIA Lom ve výši 250 000,- Kč, do níž se v dobré víře nechala vmanipulovat svým sociálním cítěním zastupitelka za KSČM paní Hanzlíková, která oponovala protinávrhu radního Schwarze na snížení dotace na 150 000,- Kč a ponechat ji na doporučované výši. Po trapné, leč rádoby „lidské a zasvěcené diskusi“ se nakonec schválila dotace v navržené výši čtvrt miliónu a FV ZmL bude rokovat o nějakém potrestání místostarosty Baráka, takto snad tajemníka uvedeného sportovního klubu, který pochybil v termínech naplnění odevzdání vyúčtování dotace za uplynulý rok. Na návrh, jak jinak opět radního Schwarze, však to potrestání musí být tak nějak racionální a „třeba si to odpracují ve prospěch města“, vždyť nelze na jedné straně dávat dotaci a na straně druhé jim zase peníze na nějaké pokutě brát, že?   

Bylo toho však na 12. ZmL ještě vícero, ale již se mi jaksi ani nechce pokračovat v tomto zprostředkování těm, co neměli to štěstí (nebo smůlu?) na jednání pobýt. Padaly další perly, např. když starostka zdůvodňovala, proč se třeba též musí prodávat, že „je třeba zlegalizovat tzv. černé stavby z dob vlády starosty Nétka“. Něco je špatně, nebo je někdo na hlavu, ale já to určitě nejsem -  ví-li zodpovědná osoba, statutární zástupce města, že je něco černou stavbou má konat v duchu zákona, čímž určitě není to, že se budu snažit tzv. černou, nepovolenou stavbu legalizovat tím, že ji s tímto vědomím klidně prodám někomu dalšímu. Ten, ať koná, jak jsem měl konat já, ten, ať si na své náklady stavbu zbourá, stejně mu asi na nic v uspokojování jeho bytových potřeb nebude.

Bezprecedentní byl atak starostky a radního Schwarze na současnou končící ředitelku ZŠ Lom a zastupitelku Bozetickou, že údajně zpožďovaly proinvestování částky v řádu 135 000,- Kč na rekonstrukci sociálního zařízení na škole a uzavření smlouvy s neexistující firmou. Myslím, že v pátek před pondělním jednáním zastupitelstva (?!) prováděná kontrola Kontrolním výborem ZmL na této škole, když ji ničím takovým ZmL nepověřilo, měla právě tento důvod, co bylo nachystáno, nějak posvětit autoritou KV. Leč, radní i pan předseda KV ZmL Nétek střelili tzv. kozla, protože žádné pochybení samozřejmě určitě není a nebylo, snad jen to, že finance na opravu byly radnicí, resp. Schwarzovými uvolněny záměrně pozdě, a proto vše déle trvalo. Hrozba z úst starostky směrem k ředitelce školy paní Coubalové, případně zastupitelce Bozetické na podání trestního oznámení za pokus o podvod je více než úsměvná a ukazuje na rozháranou mysl a neumětelství současného vedení města Lomu.

Kdo chodí pravidelně do divadla, nebo na nějaká kulturní vystoupení, ví, že nyní, resp. na závěr každé zdařilé produkce, a v případě takovéto „commmedie dell´arte“ by měla zaznít klaka, herci si počítají opony, kolik jich bylo, kolikrát se museli děkovat …. Zde by snad slušelo na adresu současné lomské komunální exekutivy jen zvolat (jeden manželský pár to dokonce udělal, sice tiše, pro sebe a nejbližší okolí, ale udělal) …. fuj, fuj, fuj….

Tak to vidím, resp. tak jsem to viděl v pondělí v KD Lom na 12. zasedání Zastupitelstva města Lomu já (a nejen já, tentokráte tam bylo „milých Lomáků“ trochu víc), asi si tyto divadelní dýchánky získávají svého diváka ….

 

Přesto všechno držím Lomákům palce

čtěte také Milí „Lomáci,“…, tak to vidím já