KSČM nám radí vystoupit z NATO. A chce také KSČM nést odpovědnost za důsledky takového rozhodnutí za stávající situace?

26.09.2016 17:06

Pan Filip, předseda KSČM vzletně promluvil do veřejného prostoru, že "Protože se prokázalo, že NATO neplní úkoly, které má, například tím, že není schopné chránit vnější schengenskou hranici,"[1] Je ale otázka, zda tento pán ví, o čem vlastně mluví. Schengenská dohoda z r. 1985 se především orientuje na „řešení nekonečných front na hraničních přechodech mezi oběma státy v důsledku stávkové pohotovosti evropských dopravců. Dohoda předpokládala postupné zrušení kontrol na společných hranicích obou států a uplatnění principu volného pohybu zboží a osob.“[2] Že by při tomto nezbytně asistovalo NATO, zřejmě by tak trochu ztrácelo smysl Schengenu, jakožto dohody o volném pohynu zboží a osob. Pokud by mělo asistovat NATO, pak jsou tu závazky plynoucí ze smluv o NATO a jeho působení. Zda je ale Schengen podmíněn a vázan na NATO, se říci nedá. Naopak. Stejně jako učinit z tématu o vystoupení z NATO téma krajských voleb. Ale snad ještě poznámku: pokud KSČM prostřednictvím svých volebních novin – ty ústecké krajské nevyjímaje – a proslulého desatera promlouvá o tom, že „Hlavní je zajistit bezpečnost kraje a občanů.“, jak by za stávajících podmínek chtěla bez NATO bezpečnostním závazků dostát? Jde totiž o to, že KSČM tak nějak nemůže přímo odsuzovat „tu migrující lůzu“ valící se přes hranice („Schengen, ne – Schengen“)  - přec jen chudí, zbytky internacionálních vazeb a boj proti kapitalismu všemi prostředky… - a tak apeluje na blíže nespecifikované zajištění bezpečnosti, které se ale mj. jistí právě z NATO, jehož jsme stále ještě členskou zemí. A i když se jistě může diskutovat o tom, co, jak, kde a kdy by mělo vše NATO vykrývat (nevykrývá…) svou akceschopností a bojovým nasazením, už nám ale KSČM neříká, kdo a co by mělo NATO nahradit. Ozbrojené milice či občanské gardy s prapodivným velením by zřejmě nebyly tím průchodným a podporovaným, a to ani v případě hodně velkého propadu dalších parlamentních stran. A nemyslím si, že by např. finance velkých a ještě větších podnikatelů směřovaly na financování „lidových bojůvek“ a donátoři tak riskovali svou soukromovlastnickou újmu? S tím konec konců nepočítá ani A. Babiš, když se snaží vystrnadit ČSSD na krajích náhradou za koaliční bloky s KSČM.

A tak by stálo za to se KSČM zeptat: kdo bude tím, kdo by měl vyvážit bezpečnostní rizika a záruky, nejen deklaratorní, ale i faktické, pokud bychom vykročili se vší odpovědností z NATO za situace, kdy globální bezpečnost a rizika vyžadují spíše koordinaci stávajících struktur a jejich další zkvalitnění?

Spíš mi to ale přijde, že více než o bezpečnost, jde o absenci témat, s nimiž se KSČM urputně snaží zaujmout voliče. Vždyť i ona je přeci parlamentní stranou se všemi výhodami z toho plynoucími. Myslím, že „bližší košile než kabát…“, se tomu říká, a tomu velmi dobře rozumějí a využívají i v KSČM.

 


[1] KSČM ve Sněmovně předložila návrh referenda o vystoupení z NATO. Denik.cz [online]. Dostupné: http://www.denik.cz/z_domova/kscm-ve-snemovne-predlozila-navrh-referenda-o-vystoupeni-z-nato-20160916.html [cit. 26. 9. 2016]

[2] Co je Schengen. Euroskop.cz [online]. Dostupné: https://www.euroskop.cz/300/sekce/co-je-schengen/ [cit. 26. 9. 2016]