OMMO ...ejhle člověk!

Občané městu, město občanům

Moskevská 1463/37
Most 434 01
+ 420 605 870 346
hnutiommo@hnutiommo.cz

INFO OMMO - informace, komunikace...

23.07.2010 21:22

INFO OMMO je nepravidelně pravidelný "obšťastník" informací v nás, o nás i kolem nás. Neprodejný. Rozhodnutím 4. schůze VV OMMO 23.7.2010 pracuje jeho redakční rada ve složení: Vlasta Bíbová, Pavel Broul, Petr Fröhlich, Monika Fröhlichová (foto), Petr Hůla, Hana Svobodová, Leoš Vaněk.

Své náměty, připomínky můžete zasílat na hnutiommo@hnutiommo.cz.