Anketa: Jaký je Váš názor na amestii vyhlášenou V. Klausem, prezidentem ČR?

06.01.2013 18:41

Miloslav Šnajdar:

Vidím tuto amnestii jako další projev svévole a samolibosti Václava Klause a jeho nohsledů. Stejně tak je výsměchem všem občanům tohoto státu jeho návrh na jmenování Renaty Vesecké zástupkyní ombudsmana.
Až tak daleko jsme tohoto člověka nechali dojít!

V. Balín:

Amnestie po dvaceti letech. Jistě nejfrekventovanější a nejvíce komentované téma začátku roku 2013, které potvrdilo pozici „13“ jako „nešťastného čísla“, a dle mého názoru se nepříliš vhodně přihlásilo k 20. výročí samostatného českého státu. Určitě nebude tím, na co bychom v této souvislosti jednou vzpomínali v dobrém. Nechci nosit tzv. dříví do lesa či sovy do Athén, ale musím se připojit k hlasům, které podezírají V. Klause z úlitby směrem snad i „kámošům“ z „dětských let“, neřku-li těch z pionýrských dob české privatizace a tzv. majetkového převratu. V. Klaus opakovaně potvrdil, jak málo se dá věřit jeho slovům, která na své politické pouti i funkci prezidenta pronášel. Amnestie je nezpochybnitelným ústavním právem prezidenta, což mu nikdo nebere, ale je třeba zkritizovat její nepromyšlenost, rozsah bez vazby a kontextu na společenskopolitické i ekonomické dění a stav ČR. Plivl do tváře značné části obětí trestné činnosti, které se právem domnívají, že byli systémem obelháni a podvedeni. Následné reakce nejbližších spolupracovníků prezidenta na oprávněnou kritiku amnestie jen potvrdily, jak nekompetentními osobami se V. Klas obklopil a ke kolika porušením zákonů asi muselo na Hradě docházet směrem k zákonu o ochraně osobních dat a utajovaných skutečností, když s řadou citlivých údajů, jak se potvrzuje, pracovali osoby bez příslušných prověření na tajné informace. Ještěže tento způsob výkonu prezidentského mandátu bude v dohledné době končit a na Pražský hrad dosedne snad člověk nestranící jen některým, člověk s rozumem, citlivějším přístupem k občanům i celému politickému a společenskému spektru. Jen se obávám, že právě i díky amnestii se budeme muset dále obrnit proti myšlenkám ex - prezidenta V. Klause nejen ve směru např. ke globálnímu oteplování, sociálnímu státu, evropské integraci atd. Budiž nám snad jen útěchou, že již nebude ústavně beztrestný… a že možná konečně řekne, jak to s ním vlastně je. 

H. Svobodová:

Amnestii chápu jako rozhodnutí o úplném či částečném prominutí uděleného trestu a podle českého právního prostředí ji může udělit prezident. V tomto smyslu tedy nic proti ničemu. Ta stávající amnestie vyhlášená prezidentem Klausem se však dle mého mého názoru míjí účinkem ve smyslu nápravy, či jakéhosi širšího vykročení z lůna právního nihilismu či jiné neurčitosti. Naopak. dle mého názoru v ní prezident Klaus řeší cosi jako "vlastní právní vidění" směrem k vnímání reality, která nejenže souvisí s jeho aktivní účastí z let devadesátých, ale opětovně udílí políček dnešnímu již tak velmi chabému vnímání práva a zákonů v naší zemi. Ty jsou již po nějakou dobu vystaveny svévoli politických tlaků napříč stranami, od jednotlivců nebo skupin na moci různě zainteresovaných, vlivově a majetkově ale mnohem silnějších než je pozice a možnosti běžného občana. A v tom vidím velké riziko pro další vývoj v této zemi. Prezident tímto svým krokem neučinil morální apel, ale spíše zvýraznil vážnost situace v naší zemi, a to, jak k tomu přistupují stranické a mocenské struktury. Zda tomu bude schopen čelit nový prezident ČR, se mi v tuto chvíli jeví jako více než "labutí píseň".

Jiří Koukal

Tato amnestie jen dokazuje mafiánské pozadí nejvyššího úřadu v zemi. Smutné to poznání. A je to jasný signál, téměř jak z Aurory - volte komunisty! Za Husáka se měli lidé lépe. Kdyby lidé v roce 1989 věděli, co je čeká, na Letenskou pláň by nikdo nepřišel. Kéž bych se mýlil.

Petr Hůla

Amnestii v rozsahu v jakém ji udělil Václav Klaus odsuzuji. Jeho krok podlamuje pověst České republiky jako právního státu.

Martina Bílková

Kdo to vše zaplatí? Je tedy dle Klause zcela normální aby tuneláři, podvodníci, korupčnící a jim podobní byli beztrestní? Takže dle Klause soudní tahanice delší než 8 let jsou vinou těchto zlodějů? Kdyby bylo pořádné soudnictví a viníci neměli šance řízení protahovat a všelijak kličkovat, tak by dnes už seděli za katrem! Ale naše soudy odsuzují rychle pouze a jen exekuční řízení pro 10,- Kč v konečném důsledku s částkou mnohdy i 100 tisíc Kč! Nebo takový Smetana ten vykonal opravdu zrůdný čin, že za něj musí býti potrestán 2x. Ale takový Janeček, Pitr, Trepišovský a další jsou bez viny a vlastně naprosto čestní lidé!

Klaus by za toto měl být souzen a pořádně tvrdě. Myslím, že moc dobře věděl, co činí a  Nečas s ním by měl obléci proužkatý talár a dostat pouhou skývu chleba!

Kdo nahradí škodu poškozeným? Z kampeliček, bank atd... Ale proč by stát měl... Hlavně, že dostanou ti mizerové, kterých se amnestie týká a rovnou v několika milionech - takový soudce Berka si přijde na celkem slušné kapesné, že pane Klaus! Na to naše kasa prachy má!!