OMMO ...ejhle člověk!

Občané městu, město občanům

Moskevská 1463/37
Most 434 01
+ 420 605 870 346
hnutiommo@hnutiommo.cz

Polit. hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) podává VFZ od doby svého vzniku, tzn. od r. 2010. Od té doby byly tyto zprávy (fyzicky) k nahlédnutí v Parlamentní knihovně ČR. Vzhledem k tomu, že  vznikl: "Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí byl zřízen zákonem č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve zně ní pozdějších předpisů, a další související zákony. Činnost úřadu je dále regulována zákonem č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony." (zdroj: udhpsh.cz/#o-nas), od července 2017 se také agenda typu VFZ politických subjektů přesouvá do režimu správy tohoto úřadu.

Také my jsme se rozhodli na požádání zaslat příp. i Vám text VFZ od r. 2016.

Ná základě režimu platného v PS P ČR zavedeného pro návštěvníky Parlamentní knihovny jsme zvolili způsob, kterak také zájemcům o zhlédnutí VFZ našeho hnutí nabídnout tuto možnost. A to následujícím způsobem:

Jak požádat o zaslání textu VFZ za příslušné období

Zadejte prosím odpovídající a věrohodné údaje: Jméno, příjmení, e-mail, město/obec, PSČ. Děkujeme.

Výroční finanční zprávy politického hnutí OMMO

VFZ za rok 2016

15.06.2017 14:51
Na vyžádání zašleme ke zhlédnutí celý text VFZ polit. hnutí OMMO za rok 2016 (podrobnosti viz text Jak požádat o zaslání textu VFZ za příslušné období). Texty všech předchozích (od r. 2010) VFZ jsou uloženy v Parlamentní knihovně, potažmo dále spravuje ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH...