Vážení čtenáři,

navštívili jste webovou prezentaci politického hnutí Občané městu, město občanům, ve zkratce (OMMO). Hnutí bylo řádně zaregistrováno v červnu 2010. ... celý text >>> Oslovení čtenářů webu OMMO

V socialistických diktaturách, zejména v je­jich pozdních fázích, se pragmatismus převrátil ve všelidovou snahu vyzrát na systém a žít si, jak se dá.
Z recenze knihy Most přes řeku zapomnění Jaroslava Čejky od Petra Andrease.
/zdroj: A 2, č. 25/216/

Zvolení Alexandera van der Bellena prezidentem Rakouska mj. ukázalo, že je reálné a žádoucí čelit populismu a jeho nikoliv nepočetným nositelům zleva doprava. Hodně přitom záleží především na občanech, aby zvážili, čemu dají v Evropě přednost po velmi smutných a tragických historických zkušenostech. Rakousko je potřebným vítězstvím občanské úvážlivosti a uvědomění.

Odkazujeme ... Také Vy se můžete stát svědky toho, že Gulliver je tady! /zdroj: www.dox.cz/cs/prostory-a-obchody/vzducholod/

 "Unikátní architektonická intervence, inspirovaná elegantními tvary vzducholodí z počátku dvacátého století, vyrostla na střeše Centra současného umění DOX. 42 metrů dlouhá ocelovo-dřevěná konstrukce nazvaná Gulliver se stane novým místem pro setkávání současného umění a literatury. Zahajovací program se koná 11. prosince 2016."

P. S.: To kdybyste se o svátcích přeci jen chtěli odpoutat od nudy "věčného stolování" a poznat Gulliverův svět, který nás ještě více přivede k chápání toho našeho. Třeba "abych Tě lépe viděla, slyšela...", a o "sežrání" tu nebyla řeč.

K zamýšlení...

Metafora „kavárny“, která dnes tak často zaznívá i z nejvyšších míst, měla už svou oblibu u nacistů, kde s ní vyrukoval Alfred Rosenberg, přední teoretik rasismu a nacismu vůbec. „Kavárna“ se v jeho „Mýtu 20. století“ (1930), stává místem, kde se po setmění, kdy vylézají do ulic snad už jen krysy a Židé, shromažďují různé nekalé živly, jejichž cílem je škodit německému národu. Hlavně ale – a to nás tu zajímá – slovo se stane součástí nacistického slovního aparátu k šíření nenávisti a slovo „intelektuál“ bude pro nacisty synonymem nadávky... /zdroj: pritomnost.cz/cz/spolecnost/1778-o-zrade-nejen-vzdelancu?acm=9086_102/

Další setkání členů a sympatizantů OMMO z Mostu a okolí v Litvínově - Hamru

jsme uskutečnili 26. 11. 2016 v lehce "předsváteční" atmosféře v "Posezení Na Konci". V příjemném prostředí krbových kamen, dřeva... Každý dle své chuti a popovídání si zcela nezávazně o tom, co nás zajímá anebo Vás...

Děkujeme hostitelům za příjemné prostředí a určitě připravujeme podobné akce také v příštím roce.

 

 

 Byli jsme na nikoliv nezajímavé přednášce o problémech světové i domácí ekonomiky, souvislostech ekonomických i politických. Přednášela na VŠFS v Mostě 15. 11. 2016 doc. Ilona Švihlíková - Jak jsme se stali kolonií.

Děkuji také za její odpověď na mou otázku ohledně tzv. ekonomických aktivit Číny v ČR, protože si myslím, že naše ekonomické potřeby a zájmy přesahují možnosti politických i osobních ambicí z Hradu. Paní docentka drží kurz oživení a realizace zdrojů českých ekonomických aktivit. Ač nesdílím její veškeré nadšení, vnímám je jako pozitivní vklad vzhledem k současnému stavu globálního světa a jeho perspektiv. Zajímat se o vlastní schopnosti, možnosti a dispozice by nám v hlavě i na srdci mělo ležet, protože každý z nás "hledá své místo na slunci". Paradoxně ekonomie nevylučuje, že bychom toho mohli dosahovat nikoliv jen na vlně módních a často dosti drahých investic zahraničních, zatímco ty domácí opomíjíme, což, jak vývoj ukazuje, se nám ne dostatečně např. z hlediska zisků domácích vyplácí.

Možná nejsme kolonií, ale na periférii zájmů se ocitáme dosti často s lehkostí i pohodlností, s níž se vzdáváme konkurovat těm, kteří si zvykli, že o změnách se rozhoduje tu v Moskvě, Washingtonu nebo Pekingu... A co takhle začít právě - obrazně řečeno - doma.

/hs/

"Miloš Zeman není inženýrem lidských duší, ale podvědomí. Občas do něho píchne pohrabáčem, aby se vyvalily ty nejobávanější strachy a atavismy, které doutnají v mysli moderního člověka. A tak se s ním bojíme uprchlíků, obdivujeme Trumpa i Putina a plijeme na všechny zásady slušného chování, jelikož civilizovanost nás svazuje, a proto ji nenávidíme a musíme jí občas ve vlastním nitru, doma, v hospodě i v médiích vyhlásit válku. Kritici se pohoršují nad tím, jak nemorální je takový postoj, a z Hradu se jim vysmívají pro jejich naivitu, protože všichni přece vědí, že morálka je subjektivní, zatímco ekonomické zákony objektivní – a s nimi i zájmy těch, kdo chtějí svého prezidenta­lobbistu udržet u moci."

Jiří Přibáň, /zdroj: www.advojka.cz/archiv/2016/23/ztrata-ctnosti-i-soudnosti/

Jen mě napadá, zda tomu "zemanovskému podvědomí" nedáváme až příliš velký prostor, za příliš velkou cenu, kterou pak stůj, co stůj doháníme ve slevových akcích super-marketů...

/hs/

 

Nejen americké volby poněkud míchají politickou scénou, ale i zneplatnění voleb v Mostě, okresu to na severu...

Na základě také stížnosti třech občanů volebního obvodu č. 4 Most - V. Balína, M. Dancsa a H. Svobodové - projednal tuto NSS a dne 10. 11. 2016 rozhodl o tom, že Senátní volby v Mostě jsou neplatné, rozhodl správní soud ... www.ceskenoviny.cz/zpravy/senatni-volby-v-moste-jsou-neplatne-rozhodl-spravni-soud/1414293

P. S. Bude-li paní MUDr. Dernerová chtít opět kandidovat, nabízíme jí kandidaturu za politické hnutí OMMO. Jsme totiž jediným subjektem, který je zřejmě, nejen v Mostě, neposkvrněný korupcí a klientelismem, a tudíž by tento dres konečně odpovídal z její strany tolik proklamované pozici bojovnice proti těmto nešvarům. Samozřejmě, že bychom propůjčili pouze "dres", ale kampaň by si jako nezávislá kandidátka musel hradit ze svých prostředků, aby se vyhnula podezření z nekalé podpory "tajemných a podivuhodných" sponzorů.  

Nikoliv nepodstatná poznámka paní profesorky, protože zkušenosti s čínskými přístupy jsou hodně v duchu, když ten "západní kapitalismus nepředeženeme, tak ho aspoň okopírujeme". Pokud v hlavách některých domácích bojovníků proti kapitalismu u nás vrtá "mocenská hra" o tom, že to je cesta k "lepším zítřkům", pak by se také měli rozpomenout, že kopie bývají horší originálů. V případě Číny tak výjimky jen potvrzují pravidla.

Na ČRo 2:

Vladimíra Dvořáková: Máme vůbec s Čínou smlouvu na ochranu duševního vlastnictví?

„Bohužel je to černobílé vidění,“ myslí si Vladimíra Dvořáková. Politoložka připomíná, že Čína už do několika francouzských nebo německých firem vstoupila. A pak je zavřela. Jejich technologie si odvezla domů a tam pak zaměstnala Číňany. ... www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/vladimira-dvorakova-mame-vubec-s-cinou-smlouvu-na-ochranu-dusevniho-vlastnictvi-nechteji-jen-nase-patenty-a-knowhow--1665932

 

Smějeme se s cirkusem Zemanovým, potažmo Filipovým...

Můžete si přečíst sami: Levice? Smích! - vykřičník, M. Hekrdla

 

Předseda KSČM Vojtěch Filip tento asociální prvek vskutku archaických ideologií dramaticky dotáhl nedostižným povolebním skečem o znovuzavedení trestného činu příživnictví. Ať si nikdo nemyslí, že se Filip vytasil s ustanovením minulého režimu proti těm, kteří se „soustavně vyhýbají poctivé práci“ (trestní zákony z let 1955, 1961, 1965). V tehdejší nevýkonné ekonomice sociálním roštem nemusel nutně propadnout nikdo. Napořád se lomilo rukama, že „nejsou lidi“, a proto se také disidenti mohli zaměstnat v kotelnách, ba i v Národní knihovně. Šéf komunistů v dnešní konkurenční ekonomice s ostrým pracovním trhem, jenž domácnosti dělí na dospělce živitele a dospělce „parazitní“, musel myslet spíš staré Rakousko, v jehož trestním zákoníku stálo: „Kdo bez zaměstnání a práce se potuluje nemoha prokázati, že má prostředky ku své výživě nebo že jich poctivě nabýti hledí, budiž potrestán jako tulák. Trestem jest tuhé vězení od jednoho až do tří měsíců.“ Vlastně byl Habsburk laskavější než Vojtěch Filip – v domácnostech po „příživnících“ čmuchat nemínil.

Levice? Smích v hlubokém předklonu, smích až k slzám, až do bezvědomí. ... více www.advojka.cz/archiv/2016/22/levice-smich-vykricnik

 

Philip Zimbardo - Projekt hrdinské imaginace

18. 10. 2016 od 17:30 ... Profesor Philip Zimbardo je jedním z nejvýznamnějších žijících psychologů. Jako emeritní profesor na Stanfordské univerzitě strávil 50 let výukou a studiem psychologie. Během své kariéry se zabýval výzkumem stydlivosti, časové perspektivy, přesvědčování, kultů, šílenství, násilí, vandalismu, politické psychologie a především výzkumem zla. Záznam přednášky ... vimeo.com/188043455
M. Zeman, prezident ČR:
"Mimo jiné zastávám názor, že občané by měli mít právo se ozbrojovat, aby i vlastní aktivitou proti těmto teroristům zasáhli," myslí si český prezident. /zdroj: http://tn.nova.cz/clanek/zeman-o-utoku-obcane-maji-mit-pravo-ozbrojit-se-souhlasite.html/
Možná je opravdu načase začít se bránit podobným výrokům, včetně těch, které pronáší hlava státu, v tomto případě prezident ČR.
H. Svobodová

 Tento pán, britský matematik a filozof Bertrand Russel, nositel Nobelovy ceny už dost dávno pronesl, a stále platí: "Problém současného světa je, že hlupáci jsou si skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností."

Myslím, že to je jedno z vysvětlení, jak souvisí matematika s filozofií. A proč to lidé tak často odmítají, či dokonce nevidí... (hs)

Vybíráme z rozhovoru s islandským spisovatelem, básníkem, textařem a autorem knih pro děti Sjónem (nar. 1962; vlastním jménem Sigurjón Birgir Sigurđsson):

V České republice jsou islamofobní tendence podporovány nejvyššími státními představiteli včetně současného i minulého prezidenta, což tyto snahy v podstatě legitimizuje.

Je děsivé, když jsou takovéto myšlenky posvěcovány státní mocí. Na berlínské konferenci Writing Down Borders, které jsem se nedávno účastnil, byly vzneseny otázky, co je to islám, kolik uprchlíků může Evropa pojmout či „kolik islámu“ může pojmout. Nějaký muž se na to přímo zeptal jednoho izraelského autora. Je poněkud zvláštní, že se ptal zrovna jeho, a tak trochu se tam dalo vycítit očekávání určité odpovědi. Ale ten spisovatel odpověděl zcela jinak: „Když mi tady budete definovat islám a dokážete mi, že je to jeden velký celek, pak se vám možná pokusím odpovědět. Ale z mého pohledu člověka, který žije na Blízkém východě, je islám velice rozmanitou kulturou, která zahrnuje staletí hudby, filosofie, literatury. Jak ho potom chcete označit za jakousi věc, která nám prostě spadla na hlavu?“ Jestliže tedy fašisté chtějí zakázat islám, museli by se vrátit v čase někam před renesanci. Měli by zamítnout celou matematiku založenou na nule, kterou nám dali Arabové, měli by zavrhnout všechny řecké klasiky, které pro nás arabský svět uchoval. Pokud jsou opravdu připraveni tohle všechno provést, vedou nás zpátky do středověku, do křesťanské teokracie.

(zdroj: Ten boj nikdy neskončil, A 2, 12 - 2016, celý text www.advojka.cz/archiv/2016/12/ten-boj-nikdy-neskoncil)

Novinky

Všechny články

Záznamy: 1 - 5 ze 51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Přednášky profesora ekonomie a bývalého prezidenta České republiky Václava Klause nabízí agentura Speakers Associates za poplatek od 670 000 do 1 670 000 korun. Klaus tak patří mezi nejdražší řečníky, které si můžete na trhu koupit. Ještě o trochu dražší jsou bývalí američtí prezidenti a Michail Gorbačov, jehož cena je pouze na vyžádání. Pokud hledáte levnějšího spíkra, chcete však, aby měl Nobelovu cenu, nelze než doporučit Lecha Walęsu. Prakticky za babku je k mání Joschka Fischer nebo Garri Kasparov. V hlavě tedy hlodá otázka - jak je v této konkurenci možné Václava Klause střelit tak draze? Notabene, když jeho sebrané spisy nejsou s to prodat ani v Levných knihách? Ten kapitalismus je stejně divná věc."
Jan Gruber,
zdroj: A2, 8/2016

Jak se stát členem, sympatizantem OMMO

 • 10.03.2012 14:50

  Proč...

  možná Vám pomůžeme s vysvětlením PROČ SE STÁT ČLENEM OMMO? PROČ S NÁMI SYMPATIZOVAT? Jak OMMO funguje? ... ORGANIZACNI RAD 2012 (3).pdf (148,4 kB) elektronická přihláška za člena hnutí OMMO ... Členství v OMMO elektronická evidence sympatizanta OMMO ... Dotaznik pro evidenci sympatizanta...

 • 10.03.2012 14:51

  Ideově politický program OMMO

  právě v něm můžete najít některé odpovědi a o nás si udělat představu, co chceme Ideově - politický program OMMO

Podpořte nás

 • 09.03.2012 21:24

  Vážení občané,

  ptáte-li se na důvody, pro něž volíme tuto formu oslovení, pak vězte, že jsou jednoduché. Chceme získat Vaši podporu a můžeme Vám nabídnout tu svou. Jde o formu vzájemné komunikace, výměny informací, názorů, námětů, ale i osobních setkávání, ať už jako členové, sympatizanti, nebo prostě jen tak –...

Svými názory a články můžete přispívat na tento web i Vy. Můžete tak zvýšit jejich známost i čtenost.

Můžete nám je posílat nejlépe v příloze jako sobour v doc nebo docx. Děkujeme.

ODESLAT SMS ZDARMA

Kontakt

Hnutí OMMO
Moskevská 1463/37
Most 434 01

+ 420 605 870 346

Chci se stát členem hnutí OMMO

Na základě mého podnětu mě kontaktujte na uvedené mailové adrese (viz e-mail, který uvedete níže).

© 2010 - 2016. Hnutí OMMO

Vytvořeno službou Webnode