OMMO ...ejhle člověk!

Občané městu, město občanům

Moskevská 1463/37
Most 434 01
+ 420 605 870 346
hnutiommo@hnutiommo.cz

Novinky

přinášíme Vám nové číslo našeho obšťastníku INFO OMMO, které najdete ... INFO OMMO č. 51 - 2017, září - říjen
Přinášíme další v pořadí povídání s paní ředitelkou magistrou Petrou Brychtovou na: P. Brychtová: MUSÍME SE NAUČIT PŘESTAT SE BÁT POSTIŽENÍ, STÁŘÍ,...
Z vyjádření zastupitele dr. Vopátka (Společně pro Třeboň) "...zklamáním je míra účasti v referendu pro zastupitele Jiřího Vopátka (Společně pro...
Navzdory zpolitizování, causa Čapí hnízdo jasně spojená s A. Babišem a dalšími sahá do politiky, ba dokonce politiku velmi zasahuje. Co však...
V. Balín, znalý nejen mosteckých politických poměrů reaguje...  A "helem se, heleme se", tak nějak začínala kdysi v zábavném pořadu tehdy...
Záznamy: 1 - 5 ze 58
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
ODESLAT SMS ZDARMA

Vážení čtenáři,

navštívili jste webovou prezentaci politického hnutí Občané městu, město občanům, ve zkratce (OMMO). Hnutí bylo řádně zaregistrováno v červnu 2010. ... celý text >>> Oslovení čtenářů webu OMMO

Nedělejme sobě ani jiným iluze o rodině, jakožto "svěceném svazku muže a ženy". Upřednostněme to, co především podpoří kvalitní život, který umožní lidstvu dále pracovat s jeho biologickým, sociálním i kulturním potenciálem.

Podpořit rodiny s dětmi, resp. ty svazky, co v rámci sociálních vztahů a prostředí pečují o děti vlastní, či jinak svěřené si podporu jistě zaslouží. Tuto podporu je třeba vnímat jako mechanismus, který směřuje a ovlivňuje kvalitu života především dětí. Politické hnutí OMMO se takto profiluje skrze svůj politický program Občan v rodině a ve společnosti - více zde: http://www.hnutiommo.cz/dokumenty/ideove-politicky-program-ommo/ideove-politicky-program-ommo-cely-text/.

Pokud se problematika kvality vývoje života ohlíží na souvislosti vážící generace předešlé a "ideoloigzovaně" dává prostor tomu, co tvořilo základy společnosti v době formování tzv. moderního státu, pak je třeba vybídnout tyto úvahy k (sebe-)reflexi a především ke zvážení objektivních podmínek, jimž podléháme jako jednotlivci, stejně jako sociální skupiny (vč. rodiny).

Politické hnutí OMMO v tomto smyslu vybízí k větší progresi v otázkách, na nichž závisí život dětí a mládeže nikoliv z hlediska postulátů ideologických či víry, ale spíše s ohledem na zachování sociobiologických a obecně kulturních nároků, které nás reprezentují napříč lidským druhem a společností 21. století.

Nepěstujme iluze o tradičních rodinných svazcích, sami jsme je již dávno překonali.

/H. Svobodová/

V souvislostech ... zpravy.idnes.cz/vlada-koncepce-rodinne-poltiky-dme-/domaci.aspx?c=A170918_124027_dom 

K výročí jedné knihy, které se můžeme smát, ale nepochopíme vůbec nic, pokud se do ní aspoň nezačteme. Tedy k výročí Marxova Kapitálu (I.), který výšel 14. 9. 1867.

Není to k smíchu, je to historický fakt. Pravdy v tomhle světě jsme zvyklí ničit jednu za druhou nikoliv kvůli změnám podmínek, v nichž platily, a prý už ne, ale kvůli sobě, protože po létech zjistíme, že pořád platí a nám se pořád nehodí tzv. do krámu. Smějeme se Marxovi a říkáme, jak komunisté skončili právě díky marxismu a balastu, o němž se někteří i po Marxově smrti odvážili přemýšlet a psát. A s převahou to nebyli členové žádné ze stran komunistického typu. Strany onoho komunistického typu neskončily díky Marxovi, tedy, že by ho pochopily, spíše jej nepochopily, a jen legitimizovaly podmínky pro své "karikované" nástupce z kraje 90. let 20. stol., organizující fronty na "kapitál", zvaný např. kupónové knížky. 

P. S. A pak se divme Čapímu hnízdu a slovům pana místopředsedy KSČM Skály, že "Babiš je menší zlo, produkuje reálné statky, říká místopředseda KSČM"...!

(hs)

CAUSA ČAPÍ HNÍZDO zřejmě mnohé spojí, ale v žádném případě nepřinese změnu v myšlení a chování těch, kteří jen využili mechanismů fungování stávajícího systému, o nějž jsme se tak či onak zasloužili po r. 1989 ve většině. Při povrchnosti uvažování řady z nás se hlavní aktér - pan Andrej Babiš - stane pro mnohé z nás "obětním beránkem" coby úspěšný muž po r. 1989, kdy tu vládl "samý parazit", mj. také námi volený ve svobodných volbách. Problém je totiž v tom, že politika je u nás považována za "všivárnu" a politiky volíme podle toho, jak moc se v kterém vidíme či nikoliv. Zbytek je o tom, čemu více či méně nerozumíme a ani se o to nesnažíme. A běda těm, co se nebojí zeptat! Zkusme si však odpovědět na otázku: jak mohl Babiš přežít, a nikoliv o chlebu a vodě, až do současnosti, aby sám nebyl jakkoli dotčen tímto systémem a těmi "parazity", proti kterým tak často zvedá prst? ČAPÍ HNÍZDO ukazuje, že cena A. Babiše za toto "spoluparazitování" byla nemalá, a ještě není definitivně vyčíslena, bude-li kdy... Bylo by proto velmi naivní myslet si, že podzimní volby povedou k zásadním změnám, když těch se obáváme ve většině nejvíce. Ale o tom třeba v některé další naší úvaze.

H. Svobodová

Připravujeme...

další v pořadí setkání členů a sympatizantů OMMO. Stalo se již tradicí, že v podzimní čas se setkávají ti, co sympatizují a podporují hnutí OMMO. Bude tomu tak i v měsíci říjnu 2017. Podrobnosti... hnutiommo@hnutiommo.cz 

 SČ OMMO schválilo rozšíření svého Ideově - politického programu o následující body:

  • Elektronická možnost realizovat volby všech stupňů;
  • Přihlásili jsme se ke konceptu sociálního bydlení;
  • Považujeme za vhodné začít debatu o platové rovnosti mezi pohlavími za stejnou práci v rámci soukromého i státního sektoru.

 

Chci se stát členem hnutí OMMO

Na základě Vašeho podnětu Vás budeme kontaktovat na uvedené mailové adrese (viz e-mail, který uvedete níže).

Na Facebooku už je každý druhý občan EU. Počet uživatelů internetu roste, pomáhají i „chytrá města“ ... zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/technologie-hybou-evropou-rozsireni-internetu-vede-k-rozvoji/r~7f62707c50f211e7b65b0025900fea04/?redirected=1498242923