OMMO ...ejhle člověk!

Občané městu, město občanům

Moskevská 1463/37
Most 434 01
+ 420 605 870 346
hnutiommo@hnutiommo.cz

Novinky

Do průběžně docela početně obesílaného 2. ročníku „steeplechase“ přímé volby prezidenta ČR se konečně přihlásil hřebec se skvělým rodokmenem...
V sobotu 25. 3. 2017 se konalo řádné zasedání SČ OMMO. Projednalo, schválilo: Zprávu o činnosti VV OMMO od posledního SČ OMMO, kterou...
Volby v Nizozemsku naznačily zájem a účast voličů na současném dění na domácí, ale v kontextu vývoje a vlivu také na mezinárodní politické...
Ani zdaleka tím proces přijetí není u konce, resp. nyní o něm bude rozhodovat parlament a celá problematika bude předmětem zřejmě dosti vyhrocených...
Přečetli jsme si... Účinný nástroj v transparentnosti v nakládání s veřejnými prostředky a také nástroj proti korupci, tzv. REGISTR...
Záznamy: 1 - 5 ze 52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
ODESLAT SMS ZDARMA

Vážení čtenáři,

navštívili jste webovou prezentaci politického hnutí Občané městu, město občanům, ve zkratce (OMMO). Hnutí bylo řádně zaregistrováno v červnu 2010. ... celý text >>> Oslovení čtenářů webu OMMO

 SČ OMMO schválilo rozšíření svého Ideově - politického programu o následující body:

  • Elektronická možnost realizovat volby všech stupňů;
  • Přihlásili jsme se ke konceptu sociálního bydlení;
  • Považujeme za vhodné začít debatu o platové rovnosti mezi pohlavími za stejnou práci v rámci soukromého i státního sektoru.

 

"Jistý papuánský kmen měl údajně zajímavý zvyk. Když starý člověk přestal být pro společenství přínosný, byl uvázán do koruny stromu. Mladí pak utvořili kolem stromu kruh a tančili rituální tanec vykřikujíce: „Ovoce je zralé… Ovoce je zralé…“ V závěru rituálu začali stromem zprudka třást, dokud „ovoce“ nespadlo. Nakonec byl senior naporcován a sněden. Šlo o poněkud vyhrocený způsob, jak se vypořádat se stářím, na druhou stranu se jednalo o tradici, nikoli o vyústění mezigeneračního konfliktu. V Evropě na počátku 21. století seniory sice nezabíjíme, ale nepochopení, napětí, ba dokonce otevřený boj mezi generacemi jsou reálné problémy, které jen tak nezmizí, naopak se budou stupňovat. V aktuálním čísle jsme se zaměřili na otázky týkající se ageismu a diskriminace na základě věku. Nebudeme­-li problémy se stářím a stárnutím včas řešit, může se stát, že až se dnešní mladá generace ocitne v koruně stromu, nebude dole, kdo by jím třásl."

/zdroj: A 2, 5/2017/

"Jedinými prosťáky v celém širém světě, kteří se z Trumpa radují nebo se aspoň jako zbabělí čeští sociální demokraté sichrují na všechny strany, jsou jako z udělání občané v zemích někdejší Varšavské smlouvy, na pravici i na levici. Netuší totiž, že když se Trumpovo heslo America First přeloží do němčiny, dává to velmi přesně Amerika über alles. ..." V. Jamek

/zdroj: LISTY, 1/2017/

No, možná více než slovo netuší, si ani tyto otázky a úvahy nepřipouštějí. Není to neobvyklé. Výsledky internacionalizovaně se tvářící a konzumně se dařící výchovy předlistopadové či "makobukové" (pro pamětníky!) sklízejí své plody taktéž v další generaci. Pravda, ti starší z nás však jsou těm mladším dokonce opětovnými rádci. Více než jindy by mělo platit poněkud poučenější a vyzývavé, že "Kdo nejde s nimi, musí jít proti nim."

/hs/

Chci se stát členem hnutí OMMO

Na základě Vašeho podnětu Vás budeme kontaktovat na uvedené mailové adrese (viz e-mail, který uvedete níže).